COVID-19

Jitasa.Care จิตอาสาดูแลไทย แจ้งพิกัดผู้ป่วยโควิด ขอความช่วยเหลือที่นี่

Jitasa Care จิตอาสาดูแลไทย แจ้งพิกัดผู้ป่วยโควิด ขอความช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วย พร้อมเปิดรับจิตอาสาต่อสู้วิกฤติโรคระบาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Jitasa.Care กลุ่มจิตอาสาช่วยไทย ซึ่งเป็นจิตอาสาภาคเอกชน ที่ต่อยอดมาจาก งาน ThaiFightCOVID ได้ช่วยกันระดมความคิด สร้างอาวุธให้ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ ต่อสู้กับโรคโควิด-19 ด้วยการเดินหน้าการสร้าง Digital Map Platform ในชื่อ www.Jitasa.Care ในโครงการจิตอาสาดูแลไทย

Jitasa care

ซึ่งในแพลตฟอร์ม จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชน อาทิ

  • วัดฌาปนกิจศพโควิด
  • ศูนย์พักคอย
  • โรงพยาบาลสนาม
  • จุดตรวจโควิด
  • จุดตรวจวัคซีน
  • SOS (ขอความช่วยเหลือ)

ทั้งนี้ หากประชาชนที่เข้าไปใช้แพลตฟอร์มดังกล่าว ต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใด ก็ให้คลิกสี่เหลี่ยมมุมขวามือ จากนั้นเลือกเรื่อง หรือสถานที่ที่ต้องการ ทั้งนี้ เมื่อลองคลิกเข้าไปที่ SOS (ขอความช่วยเหลือ) พบว่า ในแผนที่จะขึ้นสัญลักษณ์สีแดง พร้อมกับมีข้อมูลเบื้องต้น ของผู้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือ พิกัด พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ

Jitasa.Care

Jitasa.Care กลุ่มจิตอาสาช่วยไทย มีอาสาสมัครที่เข้าร่วมแล้วจำนวนมาก อาทิ กลุ่มวิศวกรจาก GISDA และเพื่อน ๆ เข้ามาช่วยกันพัฒนา Digital Map Platform

โดยเริ่มจากหา location และเบอร์ติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูลว่า

  • วัดไหนบ้างที่รับเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด วัดไหน ว่าง และไม่ว่าง
  • มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู เข้ามาให้ข้อมูลและมาเป็นอาสาในการดูแลผู้ป่วย และผู้เสียชีวิต
  • กลุ่มหมออาสา ที่มีเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ ที่สามารถตอบปัญหาสุขภาพ มี LineOA และ OpenChat รวมถึงระบบการจัดการอบรมจิตอาสาที่ดี ที่อาจจะ leverage กันได้

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจจะเป็นจิตอาสา สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://Jitasa.Care หรือ คลิกที่นี่ ซึ่งอาสาจะมีหน้าที่อัปเดตสถานะของสถานที่ต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงปักหมุดสถานที่ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อ ประสานงานระหว่างผู้ต้องการความช่วยเหลือและทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือ สำหรับอาสาที่มีอุปกรณ์พร้อมสำหรับลุยหน้างาน จะมีหน้าที่รับส่งผู้ป่วย ร่างผู้เสียชีวิต และสิ่งของอื่น ๆ

ทั้งนี้ “หมอแล็บแพนด้า” ได้แชร์การใช้งาน พร้อมระบุว่า จะช่วยกันยังไงไหวครับ วิกฤตสุด ๆ ทุกหย่อมหญ้า ไม่มีที่ปลอดภัยแล้วนะ รักษาตัวเองให้ดีครับ ถ้าอยู่บ้านได้จะดีมาก

อ่านข่าวเพิ่มเติม