COVID-19

กทม. ปรับตู้นอนรถไฟ เป็นศูนย์พักคอย รับผู้ป่วยโควิด กลุ่มสีเขียว 240 เตียง

กทม. เตรียมปรับตู้นอนรถไฟ 15 โบกี้ เป็นศูนย์พักคอย รับผู้ป่วยโควิด กลุ่มสีเขียว 240 เตียง รอส่งต่อสถานพยาบาล คาดจะสามารถเปิดรับผู้ป่วยได้ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจโรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า สถานีกลางบางซื่อ โดย กทม. เตรียมปรับตู้นอนรถไฟ เพื่อใช้เป็น ศูนย์พักคอย รับผู้ป่วยโควิด สำหรับรอการส่งต่อ โดยมี นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำนักงานเขตจตุจักร ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

ศูนย์พักคอย รับผู้ป่วยโควิด

ทั้งนี้ ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์เพื่อพักคอย รอส่งต่อแห่งใหม่ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดเคสเขียว ที่ยังไม่มีอาการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากการสำรวจเบื้องต้นจะใช้รถไฟตู้นอน จำนวน 15 โบกี้ๆละ 16 เตียง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 240 เตียง

อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการปรับสภาพภายในโบกี้ ให้มีความเหมาะสม อาทิ เดิมเป็นเตียงนอน 2 ชั้น ปรับให้เหลือชั้นเดียว ติดมุ้งลวดบริเวณหน้าต่าง ติดตั้งระบบน้ำและไฟ พร้อมจัดสร้างห้องน้ำห้องสุขา ภายนอกโบกี้เพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร จะขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทย ยกเว้นการจัดเก็บค่าไฟ และค่าน้ำ เพื่อแบ่งเบาภาระรฟท. โดยคาดว่าจะสามารถเปิดรับผู้ป่วยได้ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ผู้ว่าอัศวิน
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

สำหรับภาพรวมการฉีดวัคซีน ขณะนี้กรุงเทพมหานคร สามารถฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนได้แล้วกว่าร้อยละ 60 ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าจะฉีดได้ครบร้อยละ 70 ตามเป้าหมายที่กำหนดในเร็วๆนี้ ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ประชาชน

“หากได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขมาเพิ่มเติม ทั้ง 25 หน่วยฉีดวัคซีนของกรุงเทพมหานคร ก็พร้อมในการให้บริการประชาชนต่อไป”พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม