ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ประกาศแล้ว! กรุงเทพ ปิด 10 สถานที่เสี่ยงเพิ่มเติม เริ่ม 23 ก.ค.-2 ส.ค.64

กรุงเทพมหานคร รับลูก ศบค. ออกประกาศปิด 10 สถานที่เสี่ยงเพิ่มเติม ตามข้อกำหนดฉบับที่ 28 ร้านเสริมสวย ทำเล็บ ร้านสัก สระว่ายน้ำ สวนสาธารณะ ปิดด้วย

หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ออกประกาศ กิจกรรมที่ต้องปิดเพิ่มอีก 10 รายการ ตามข้อกำหนดฉบับที่ 28 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น

ปิด 10 สถานที่เสี่ยง

ล่าสุด กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์เผยแพร่ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 38) เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ดังนี้

กทม.1

1. สนามกีฬาทุกประเภท

2. สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ต่าง ๆ

3. ลานกีฬา

4. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ

5. ศูนย์การเรียนรู้ และหอศิลป์

6. ห้องสมุดสาธารณะ

7. พิพิธภัณฑ์

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

9. ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก

10. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา สระว่ายน้ำสาธารณะ

กทม.2 1

โดยสถานที่ตามข้อ 1 – 8 ให้ใช้เพื่อให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขอื่น ๆ ของภาครัฐได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 64 จนถึงวันที่ 2 ส.ค. 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.ค. 64

อ่านข่าวเพิ่มเติม