ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เมินกระแส call out สั่งซื้อซิโนแวคอีก 10.9 ล้านโดส กรณีเร่งด่วน!

กรมควบคุมโรค เซ็นคำสั่งถึงองค์การเภสัชกรรม สั่งซื้อซิโนแวค เพิ่ม 10.9 ล้านโดส กรณีเร่งด่วน หวังฉีดครอบคุลม 70% ของประชากร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้เซ็นคำสั่งถึงผู้อำนวยการ องค์การเภสัชกรรม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นำเข้าวัคซีนป้องกันโรคติดต่อโควิด (ซิโนแวค) เพิ่มเติม ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ตามมติประชุมคณะรัฐมนตรี (วันที่ 6 กรกฏาคม 2564) กรณีอนุมัติวงเงินกู้ ตามการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม ของข้อเสนอแผนงาน หรือโครงการ

สั่งซื้อซิโนแวค

ทั้งนี้ เพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก.เงินกู้ เพื่อรองรับการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด สำหรับประชากรในประเทศ เพิ่มเติม 10.9 ล้านโดส

เปิดเหตุผล สั่งซื้อซิโนแวค 10.9 ล้านโดส

การสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่มครั้งนี้ เนื่องจากการได้รับวัคซีนสะสมของประเทศ ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 มีผู้ได้รับวัคซีนสะสม 12,908,193 โดส แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ยังพบการระบาดในหลายจังหวัด โดยเฉพาะ กทม. ปริมณฑล และ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ส่งผลให้พบผู้ป่วยและเสียชีวิตมากขึ้น

กรมควบคุมโรค จึงเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมโรค และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย และประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประเทศ จึงขอความอนุเคราะห์องค์การเภสัชกรรม นำเข้าวัคซีนโคโรนาแวค หรือซิโนแวค เพิ่มเติม 10.9 ล้านโดส เป็นกรณีเร่งด่วน

อ่านข่าวเพิ่มเติม