ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ยอดฉีดวัคซีนสะสมทั่วไทย 14.80 ล้านโดส ‘สธ.’ เปิด 3 กลุ่มวอล์กอิน ฉีดวัคซีนฟรีที่บางซื่อ เริ่มพรุ่งนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. และ กระทรวงสาธารณสุข รายงานความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย นับถึงเวลา 18.00 น. เมื่อวานนี้ (20 ก.ค.)

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสมระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-20 กรกฎาคม 2564

  • รวม 14,805,120 โดส ใน 77 จังหวัด
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 11,292,579 ราย
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 3,512,541 ราย

ยอดฉีดวัคซีนทั่วประเทศ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ที่ 257,876 โดส

  • เข็มที่ 1 : 225,061 ราย
  • เข็มที่ 2 : 32,815 ราย

วัคซีนCOVID 19 27 2

วันนี้ (21 ก.ค.) นพ. ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่าจากปัญหาผู้ติดเชื้อโควิค 19 ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จึงมีความห่วงใยกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ และผู้ที่มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัม ขึ้นไป

หากกลุ่มดังกล่าวได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จะสามารถลดการติดเชื้อ ลดป่วยรุนแรง และลดการเสียชีวิต จึงเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 (เข็มที่ 1) ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่ตั้งครรภ์มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยจะต้องแสดงเอกสารการตั้งครรภ์ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ และผู้ที่มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ทั้งนี้ ไม่รวมผู้ติดตาม

ประชาชน 3 กลุ่มนี้ สามารถวอล์กอิน (Walk-in) รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เริ่มตั้งแต่วันที่ 22-31 กรกฎาคมนี้ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว ยังคงต้องปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ อย่างเคร่งครัด โดยการรักษาระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19

กรมการแพทย์ 1

อ่านข่าวเพิ่มเติม