COVID-19

ศบค.เตรียมพร้อม! ยอดผู้ติดเชื้อไม่ลด จ่อใช้ ‘โมเดลอู่ฮั่น’ ปิดเมืองคุมโควิด

ล็อกดาวน์ล่าสุด!! “ศปก.ศบค.” เตรียมพร้อม จ่อใช้ “โมเดลอู่ฮั่น” ปิดเมืองคุมโควิดหากยอดผู้ติดเชื้อยังไม่ลด ย้ำ!! “เคอร์ฟิว” คือห้ามออกจากบ้าน แต่ช่วง “กลางวัน” ขอให้งดหรือหลีกเลี่ยง

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (ผอ.ศปก.ศบค. ) กล่าวว่า สำหรับกรณี “โมเดลอู่ฮั่น” นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมการไว้ในทุกสถานการณ์ เราคิดสถานการณ์ขั้นต่อไปไว้ตลอดว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ดีไปกว่านี้จะทำอย่างไร สำหรับโมเดลอู่ฮั่นเป็นข้อพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมอธิบดีกรมควบคุมโรคได้พูดถึงโมเดลนี้ ดังนั้น เมื่อถึงเวลาต้องฟังกระทรวงสาธารณสุขว่าจะประเมินสถานการณ์อย่างไร ซึ่งศบค.มีความพร้อมในทุกกรณี

ล็อกดาวน์ล่าสุด

เมื่อถามว่า ประเด็นเรื่องการล็อกดาวน์เต็มรูปแบบ ต้องมีเกณฑ์การติดเชื้ออย่างไร พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า สำหรับการล็อกดาวน์เต็มรูปแบบนั้น ตัวเลขเราไม่ได้มองตัวเลขใดตัวเลขหนึ่ง เรามองหลายปัจจัย ทั้งตัวเลขผู้ติดเชื้อ ตัวเลขสถานพยาบาลที่มีอยู่ และปัจจัยอื่นในแง่เศรษฐกิจด้วย เรามองทุกมิติไม่ได้มองด้านใดด้านหนึ่งด้านเดียว

กลางวันขอ “งด” ออกจากบ้าน

เมื่อถามถึง มาตรการที่ออกเพิ่มเติมจากมาตรการเคอร์ฟิว ที่ไม่ให้ออกมาในช่วงเวลากลางวัน ถือเป็นการขอความร่วมมือหรือคำสั่งห้าม พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ขอบคุณสำหรับคำถามนี้ เพราะเป็นคำถามที่จะมีลักษณะของการบังคับใช้สองห้วง คือ ห้วงเคอร์ฟิวเราจะใช้คำว่า “ห้ามเลย” แต่ในช่วงของนอกเคอร์ฟิวยังมีความจำเป็นต้องเน้นในบางกิจการและบางกิจกรรม

เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ขอใช้คำว่าให้ไปก่อน คือให้งด ให้หลีกเลี่ยง เพราะเมื่อถึงมาตรการที่เข้มข้นต่อไป อาจจะจำเป็นต้องใช้คำว่าห้าม เมื่อถึงคำว่าห้ามแล้วคงมีกิจการกิจกรรมที่ได้รับการยกเว้นน้อยกว่านี้มาก” พล.อ.ณัฐพล กล่าว

เมื่อถามว่า กรณีประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดที่จะเดินทางเข้ามาฉีดวัคซีนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้ได้ห้ามการโดยสารทางเครื่องบินแล้ว ยังสามารถเดินทางโดยการขับรถได้หรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า สำหรับประเด็นนี้แบ่งได้เป็นหลายกรณีคือ ตามปกติการฉีดวัคซีนจะฉีดในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เว้นแต่ได้รับนัดให้มาฉีดในกรุงเทพฯ ถ้ามีใบนัดหรือมีหลักฐานแสดงการนัด ก็ขอให้แสดงหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้อยกเว้นตามข้อกำหนด

ล็อกดาวน์ล่าสุด

ศบค.ห่วงประชาชน

“ศบค. มีความห่วงใยไม่อยากให้พี่น้องประชาชนที่มาจากในพื้นที่ความเข้มต่ำกว่าเดินทางมายังพื้นที่ที่มีความเข้มสูงกว่า เช่น จากพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่สีส้ม เดินทางมาในพื้นที่สีแดงเข้ม เพราะจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อ” พล.อ.ณัฐพล กล่าว

เมื่อถามว่า ศบค.ประเมินว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังเอาอยู่หรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ศบค.ระบุมาหลายครั้งแล้วว่า ความสำเร็จในการควบคุมโรคจะประกอบด้วย 3 ส่วนแรก คือ หน่วยงานภาครัฐต้องมีความเข้มข้นจริงจังในการควบคุมโรค ภาคเอกชนให้การสนับสนุนตามมาตรการที่ ศบค.กำหนด และประชาชนให้ความร่วมมือกับมาตรการทั้งของภาครัฐและเอกชนกำหนดเพิ่มเติม และส่วนที่ 4 ที่จะช่วยขับเคลื่อนมาตรการให้มีประสิทธิภาพได้คือ สื่อมวลชนทำความเข้าใจกับประชาชนจะทำให้มาตรการมีประสิทธิผล หาก 4 ส่วนนี้ให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจัง ศบค.คาดว่าสถานการณ์น่าจะเอาอยู่ แต่ลำพังศบค.อย่างเดียว ต่อให้มีมาตรการเข้มงวดอย่างไรแต่ที่เหลือไม่ให้ความร่วมมือก็คิดว่าไม่น่าจะเอาอยู่

เมื่อถามว่ามีการตั้งคำถามว่าจะมีการปรับปรุงโครงสร้างของศบค.แล้วนำผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นมาร่วมอีกหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล ตอบว่า ปัจจุบันโครงสร้างศบค.ทำงานได้อย่างดี บางครั้งการให้ข้อมูลอาจแตกต่างกันบ้างแต่หลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกัน ยืนยันทีมเดิมโครงสร้างเดิมยังมีประสิทธิภาพอยู่ ส่วนจะมีผู้เชี่ยวชาญมาเพิ่มเติมหรือไม่อยู่ที่ผู้บังคับบัญชาแต่ส่วนตัวคิดว่าโครงสร้างปัญจุบันมีความพร้อมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม