COVID-19

ติดเชื้อโควิด หาเตียงไม่ได้ ‘สปสช.’ เปิดเว็บไซต์ให้ลงทะเบียน รักษาที่บ้าน-ชุมชน


ติดเชื้อโควิด หาเตียงไม่ได้ สปสช. เปิดเว็บไซต์ลงทะเบียน เข้าระบบดูแลที่บ้าน-ชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบดูแลติดตามโดยเร็ว หลังยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงต่อเนื่อง สถานการณ์เตียงขาดไม่ทุเลา

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า จากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ที่เพิ่มสูงมากอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวันนี้ (19 กรกฎาคม 2564) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่งขึ้น 11,784 ราย ทำให้ระบบการดูแลและประสานงานนำส่งผู้ป่วย โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงไม่ทันต่อสถานการณ์ ส่งผลให้เกิดปัญหา หาเตียงไม่ได้ และรอคิวนาน จำนวนมาก

ติดเชื้อโควิด

ทั้งนี้ เห็นได้จาก เฉพาะสายด่วน สปสช. 1330 ที่ผ่านมา มีจำนวนการโทรเข้าสูงถึงกว่า 5,000 ครั้ง/วัน แม้ว่าจะได้เพิ่มจำนวนคู่สาย และจำนวนเจ้าหน้าที่ให้บริการ โดยทำงานให้บริการกันอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม

สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องการโทรเข้ามา เพื่อเข้าระบบดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน โดยโทร 1330 กด 14 จะใช้เวลารอสายนานมาก ดังนั้น สปสช.จึงได้เพิ่มช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://crmsup.nhso.go.th ขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการดูแลเร็วขึ้น

สำหรับเว็บไซต์ดังกล่าว จะเปิดให้ผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งที่เข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้าน หรือที่ชุมชนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ จากเจ้าหน้าที่ หรือผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้าน หรือที่ชุมชน สามารถกรอกข้อมูลลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวได้

สปสช. 1

“หลังจากประชาชนได้รับการตรวจยืนยันติดเชื้อ แล้ว มาตรการสำคัญที่สุด คือการนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการดูแล โดยในกลุ่มผู้ติดเขื้อสีเขียวหรือกลุ่มไม่มีอาการ-อาการไม่รุนแรงนั้น สปสช.ได้ประสานคลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาล เพื่อจับคู่ดูแลที่บ้าน (Home Isolation)

ในส่วนของกลุ่มที่สภาพที่อยู่อาศัยไม่สามารถดูแลที่บ้านได้ ก็จะเป็นการดูแลในระบบชุมชน (Community Isolation) ซึ่งดำเนินการโดย มูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) และราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในการเฝ้าระวังอาการและติดตาม

ในส่วนของการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน หรือชุมชน นั้น จะได้รับการประเมินอาการด้วยวิดิโอคอลวันละ 2 ครั้ง อาหาร 3 มื้อ พร้อมกับได้รับปรอทวัดไข้แบบดิจิทัล เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และยาฟ้าทะลายโจร และยาพื้นฐานอื่น ๆ ในกรณีที่อาการแย่ลง จะมีการประสานส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาล โดยจะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อประคองอาการ ในระหว่างประสานรอเตียงผู้ป่วย

นพ.จเด็จ

อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ติดเชื้อ ไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กรณีสิทธิบัตรทองยังสามารถโทรมาที่สายด่วน สปสช. 1330 กด 14 สิทธิประกันสังคมโทร 1506 กด 6 ได้เหมือนเดิม

นอกจากนี้ สปสช. ขอเชิญชวนคลินิกเอกชนในพื้นที่ กทม. ในการเข้าร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยระบบการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน เพราะขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มที่อาการไม่รุนแรงที่รอคอยการเข้าสู่การติดตามดูแลในระบบการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชนจำนวนมาก

อ่านข่าวเพิ่มเติม