COVID-19

‘ภูเก็ต’ เข้ม ! ยกระดับคุมโควิด สั่งปิดสถานที่เสี่ยง-ผับบาร์ ห้ามรวมกลุ่มสังสรรค์ เริ่มพรุ่งนี้

“ภูเก็ต” สั่งปิดหมด สถานที่เสี่ยง ผับ บาร์ สถานบันเทิง สถานบริการ สั่งห้ามข้าราชการ-เจ้าหน้าที่รัฐ เดินทางออกนอกพื้นที่ เริ่มพรุ่งนี้

วันนี้ (19 ก.ค.) เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต” ได้เผยแพร่ประกาศคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ลงนามโดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เรื่อง ปิดสถานที่ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยระบุว่า

เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น และส่วนใหญ่ เป็นการติดเชื้อสายพันธุ์เดลตา ที่แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิต และสุขภาพ

shutterstock 256578067

เพื่อชะลอการระบาดของโรค ต้องหยุดยั้งการกระทำใด ๆ ที่เป็นความเสี่ยง หรือเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ระบาดออกไป จึงมีคำสั่งปิดสถานที่ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง  ตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  • ให้ปิดสถานบริการ ผับบาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการทุกแห่ง ในจังหวัดภูเก็ตเ ป็นการชั่วคราวต่อไป
  • ให้ปิดสนามชนไก่ สนามกัดปลา สนามแข่งนก สนามแข่งไก่ สนามมวย หรือที่จัดให้มีการเล่นการพนัน รวมถึงสนามฝึกซ้อมหรือกิจกรรมทำนองเดียวกันเป็นการชั่วคราวต่อไป
  • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น.โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ยกเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงตู้เกม ร้านเกม เครื่องเล่น สวนสนุก ให้งดบริการ
  • ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ประกอบกิจการเป็นสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ให้บริโภคอาหาร หรือเครื่องดื่มในร้านได้ ภายในเวลาที่กำหนด โดยให้มีการจำหน่าย และบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.
  • ห้ามรวมกลุ่มทำกิจกรรม สังสรรค์ ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่สาธารณะ ชายหาด สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ถนนริมคลอง
  • ห้ามจัดกิจกรรม ที่มีการรวมกลุ่มของบุคคล ซึ่งมีจำนวนรวมกันมากกว่า 150 คน
  • ให้งดการจัดงานสังสรรค์ รื่นเริงงานเลี้ยงงานวันเกิด ขึ้นบ้านใหม่ งานแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ กรณีการจัดงานประเพณีนิยมที่ไม่สามารถเลื่อนได้ เช่น งานศพ งานบวช งานแต่งงาน ให้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคเพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ
  • ห้ามข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่นพนักงานราชการ ลูกจ้างส่วนราชการ เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ยกเว้นมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและต้องได้รับอนุญาต จากผู้บังคับบัญชา
  • การถ่ายทำภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และวีดีทัศน์ เมื่อร่วมคนทำงานหน้าฉาก และทุกแผนกแล้ว ต้องมีจำนวนไม่เกิน 150 คน และต้องไม่มีผู้ชมเข้าร่วมรายการ

หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

218123132 928626724363462 735497507683067454 n 217397191 928626761030125 3424141770977313338 n218107086 928626811030120 5032589787915475512 n

อ่านข่าวเพิ่มเติม