COVID-19

‘เลขาฯแพทยสภา’ ตอบชัด ไม่มีอำนาจนำเข้าวัคซีน เช็คเลย หน่วยงานไหน ‘มีสิทธิ’

เลขาฯแพทยสภา แจงปมข่าวนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ ยันชัดเจน ไม่มีหน้าที่นำเข้าวัคซีน โดยมีเพียง 5 หน่วยงาน ที่ได้รับสิทธินำเข้าวัคซีน ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา เปิดเผยว่า จากกรณีมีรายงานข่าวว่า แหล่งข่าวจากแพทยสภา ออกมาให้ข่าวประเด็นการนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์นั้น ขอชี้แจงว่า แพทยสภา เป็นองค์กรตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ที่ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ

เลขาฯแพทยสภา

ทั้งนี้ เพราะไม่ได้เป็นหน่วยงาน 1 ใน 5 ที่ถูกระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษา เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และที่สำคัญ การจัดหาวัคซีนนั้น ไม่ใช่พันธกิจของแพทยสภา โดยไม่ใช่หน่วยงานรัฐ แต่เป็นนิติบุคคล ที่มีพระราชบัญญัติของตนเอง และเป็นหน่วยงานอิสระ เพื่อดูแลควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้น จึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในดีลนำเข้าวัคซีนดังกล่าว

ขณะที่ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 อนุญาตให้ 5 หน่วยงาน ที่สามารถจัดหา นำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ได้แก่

  • กรมควบคุมโรค
  • องค์การเภสัชกรรม
  • สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
  • สภากาชาดไทย
  • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

นำเข้าวัคซีน

สำหรับทั้ง 5 หน่วยงานดังกล่าว สามารถดำเนินการจัดหา สั่ง หรือนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ดังนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาให้บริการ แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้จัดหาจาก 5 หน่วยงานข้างต้นได้ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม