COVID-19

สธ. เปิดแผนกระจายวัคซีน หลังปรับสูตรฉีดผสม เร่งทาบซื้อ ‘โนวาแวกซ์’

เปิดแผนกระจายวัคซีน สูตรผสม ซิโนแวค-แอสตร้าฯ เฉลี่ยเดือนละ 10 ล้านโดส พร้อมเจรจาซื้อวัคซีนโปรตีนซับยูนิต โนวาแวกซ์ ทั้งจากสหรัฐ จีน คิวบา

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) และ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมกันเปิดเผยว่า หลังจากประกาศปรับสูตรฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 เป็นซิโนแวค และเข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า เป็นวัคซีนหลักของประเทศไทย ได้วางแผนกระจายวัคซีนอย่างน้อยเดือนละ 10 ล้านโดส ส่งให้จังหวัดต่าง ๆ และส่งให้กลุ่มเป้าหมายหลักขณะนี้

ซิโนแวค แอสตร้า 2

สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลัก ช่วงแรก ๆ เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพราะมีความเสี่ยงอาจติดเชื้อจากคนไข้ ซึ่งมีการฉีดวัคซีนแล้ว ส่วนกลุ่มต่อมา คือ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งกลุ่มนี้เมื่อติดเชื้ออาการจะรุนแรง และเสียชีวิตสูง จากข้อมูลพบเกิน 70%

ดังนั้น การกระจายกลุ่มนี้จะมากที่สุด นอกจากนี้ จะฉีดให้กับพื้นที่ระบาดสุด ตอนนี้คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยแผนการกระจายวัคซีนแต่ละช่วงเวลา จะปรับเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา ตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาด

ทั้งนี้ จากการศึกษาของไทยพบว่า หากใช้เข็มแรกเป็นซิโนแวค และเข็มสองเป็นแอสตร้าเซนเนก้า จะทำให้ภูมิคุ้มกันขึ้นใกล้เคียงการฉีดแอสตร้าฯ 2 เข็ม ภูมิคุ้มกันขึ้นสูงกว่าการติดเชื้อธรรมชาติ และข้อดีอีกอย่าง คือ จากเดิมแอสตร้าฯ 2 เข็มต้องใช้เวลา 12 สัปดาห์ และต้องรออีก 2 สัปดาห์กว่าวัคซีนสร้างภูมิฯเต็มที่ ดังนั้น ต้องใช้เวลาเกือบ 4 เดือนกว่าผู้ที่รับวัคซีนจะได้มีภูมิฯเต็มที่

แต่หากสลับเป็นซิโนแวคเข็มแรก และแอสตร้าฯ เข็ม 2 ห่างกัน 3-4 สัปดาห์ โดยใช้เวลา 2 สัปดาห์ ภูมิฯจะขึ้น แปลว่า จะใช้เวลาเพียง 5-6 สัปดาห์ภูมิคุ้มกันจะใกล้เคียงกับแอสตร้าฯ 2 เข็ม ดังนั้น ระยะต่อไปเราจะพยายามให้ใช้สูตรนี้เป็นวัคซีนหลัก ในการฉีดให้คนประเทศไทย ยกเว้นบางกรณี

“จากการคำนวณในแต่ละเดือนใช้ซิโนแวค 4-5 ล้านโดส และแอสตร้าฯประมาณ 5-6 ล้านโดส ซึ่งก็จะสอดคล้องกับที่เราหาได้” นพ.โอภาส กล่าว

562305

ในส่วนของแผนสำรองการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมนั้น จะมีการหาวัคซีนจากแหล่งอื่น ๆ เข้ามาเพิ่มเติมตามสถานการณ์ โดยมีการเจรจาอยู่ตลอด แต่กรณีที่ยังอยู่ระหว่างเจรจาไม่สำเร็จ จึงยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ

ส่วนวัคซีนชนิดโปรตีนซับยูนิต (Subunit vaccine) เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ทั่วโลกมีอยู่ 3 ประเทศ ที่กำลังพัฒนา คือโนวาแวกซ์ สหรัฐอเมริกา บริษัทที่ประเทศจีน และที่ประเทศคิวบา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา ทั้งการจัดซื้อวัคซีนมาใช้ในประเทศ และปกติในการเจรจาตรงนี้ จะมีการเจรจาต่อในเรื่องของการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้วย

ต่อคำถามที่ว่า ต้องเอาซิโนแวคเข้ามาอีกหรือไม่นั้น นพ.โอภาสกล่าวว่า ต้องยึดตามกรอบ ครม. เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณ แต่สถานการณ์วัคซีนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ขอให้มั่นใจได้ว่า วัคซีนทุกชนิดที่องค์การอนามัยโลกและ อย.รับรอง มีประสิทธิภาพ ทั้งลดการติดเชื้อ ลดการรุนแรง ลดการเสียชีวิตได้หมด มากน้อยขึ้นกับงานวิจัย

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า ไม่มีวัคซีนใดสมบูรณ์แบบ 100% ไม่มีวัคซีนใดลดการติดเชื้อ 100% ไม่มีวัคซีนใดลดการป่าวยหนักได้ 100% ไม่มีวัคซีนใดป้องกันการเสียชีวิต 100% แต่ก็พยายามหาวัคซีนจากหลาย ๆ แหล่ง อย่างต่อเนื่อง โดยการนำเข้ามา จะเป็นการสลับวัคซีน

อ่านข่าวเพิ่มเติม