COVID-19

ขสมก.ระทึก!! ‘พนักงานขับรถ-กระเป๋ารถเมล์’ ติดโควิดรวดเดียว 21 ราย

ขสมก.ระทึก! “พนักงานขับรถ-กระเป๋ารถเมล์” ติดเชื้อโควิดรวดเดียว 21 ราย เปิดไทม์ไลน์ทำงานรับผู้โดยสารทั้งวัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ออกประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 21 ราย

 1. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 140 เขตการเดินรถที่ 5
 2. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 4 เขตการเดินรถที่ 4
 3. พนักงานขับรถโดยสารรถธรรมดา สาย 11 เขตการเดินรถที่ 2
 4. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 77 เขตการเดินรถที่ 4
 5. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 77 เขตการเดินรถที่ 4
 6. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 140 เขตการเดินรถที่ 5
 7. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 509 เขตการเดินรถที่ 6
 8. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 140 เขตการเดินรถที่ 5
 9. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 4 อู่คลองเตย
 10. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 39 เขตการเดินรถที่ 1
 11. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 60 เขตการเดินรถที่ 2
 12. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 63 เขตการเดินรถที่ 7
 13. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 97 เขตการเดินรถที่ 7
 14. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 79 เขตการเดินรถที่ 6
 15. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 517 เขตการเดินรถที่ 2 (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานนายท่าปล่อยรถโดยสาร สาย 60 ท่าปากคลองตลาด)
 16. พนักงานทำความสะอาด อู่คลองเตย เขตการเดินรถที่ 4
 17. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ 16 เพศชาย เขตการเดินรถที่ 8
 18. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 24 เขตการเดินรถที่ 8
 19. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 16 (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานภายในอู่กำแพงเพชร) เขตการเดินรถที่ 8
 20. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 23 เขตการเดินรถที่ 3
 21. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 25 เขตการเดินรถที่ 3

โดยมีรายละเอียดไทม์ไลน์ดังนี้

ขสมก17641 ขสมก17642 ขสมก17643 ขสมก17644 ขสมก17645 ขสมก17646 ขสมก17647

อ่านข่าวเพิ่มเติม