ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ซื้อชุดตรวจโควิด-19 ต้องสังเกต ‘บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้’ อย. อนุมัติขึ้นทะเบียนขายแล้ว

อย. อนุมัติขึ้นทะเบียน ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองแล้ว ประชาชนสามารถซื้อได้ ต้องสังเกตข้อความบนฉลาก “บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้”

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อนุมัติขึ้นทะเบียน ชุดตรวจโควิด แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigan Test Kit) เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงสถานะการติดเชื้อของตนเอง ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งจะเป็นการคัดแยกผู้ติดเชื้อได้รวดเร็วขึ้น และให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที

ชุดตรวจโควิด-19

ขณะนี้ อย. อนุมัติขึ้นทะเบียนแล้ว 4 รายการ ซึ่งคาดว่าผู้ผลิตและผู้นำเข้า จะเริ่มกระจายชุดตรวจไปถึงมือประชาชนได้ ตั้งแต่วันนี้

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ขยายวงกว้าง มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนต้องรอคิวตรวจด้วยวิธีมาตรฐาน RT-PCR จำนวนมาก การอนุมัติขึ้นทะเบียน ชุดตรวจโควิด-19 ดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มช่องทาง ให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรอง มากขึ้น

สำหรับชุดตรวจ Antigan Test Kit จะวางจำหน่ายทั้งในสถานพยาบาล หน่วยงานของรัฐ และร้านขายยาที่มีเภสัชกร เพื่อให้คำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับวิธีการใช้ วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ วิธีการแปลผล ข้อปฏิบัติตัวหลังทราบผลการตรวจ และการทิ้งชุดตรวจอย่างเหมาะสม

ที่สำคัญคือ ขอให้ประชาชนที่จะซื้อไปใช้ สังเกตที่ฉลากต้องมีข้อความภาษาไทยระบุว่า “บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้” และเลขที่ประเมินเทคโนโลยี ที่ได้รับอนุมัติจาก อย. ปรากฏบนฉลาก หรือเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ด้วย

60969
นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม

ชุดตรวจดังกล่าว จะเป็นการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกด้านหน้า หรือน้ำลาย โดยภายในชุดตรวจ จะมีคู่มืออธิบายถึงวิธีการใช้ และวิธีการแปลผลฉบับภาษาไทย เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และนำไปใช้ได้ได้อย่างถูกต้อง

ขณะที่ ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อชุดตรวจ ที่ได้รับอนุญาตจาก อย.ได้ทางเว็บไซต์กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/SitePages/test_kit_covid19.aspx

อย่างไรก็ตาม ประชาชนไม่ควรซื้อ Antigan Test Kit ผ่านสื่อออนไลน์หรือแหล่งอื่น เพราะอาจไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน เสี่ยงต่อการนำไปใช้และแปลผลผิดพลาดได้

สำหรับผู้ประกอบการที่จะโฆษณาจำหน่ายชุดตรวจต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ก่อน หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม