ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ต้องรู้! ชุดตรวจโควิด Antigen test kit ใช้อ้างอิงเดินทางไม่ได้

นักเดินทางต้องรู้ ชุดตรวจ Antigen test kit ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงประกอบการเดินทางไม่ได้ ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต แนะขั้นตอนการใช้งาน วิธีอ่านผล ย้ำผลเป็นบวก ต้องตรวจด้วยระบบ RT – PCR อีกครั้ง

นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดเผยว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ อุปกรณ์ชุดตรวจ Antigen test kit จะมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน และสถานพยาบาลของรัฐ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ซื้อมาตรวจด้วยตนเองได้ โดยอุปกรณ์ชุดตรวจ จะประกอบด้วย 3 อย่าง คือ ไม้ก้านพันสำลีสำหรับแยงไปในรูจมูก ชุดแปลผล และขวดใส่น้ำยาเคมี

Antigen test kit

ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ชุดตรวจและน้ำยา ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด-19 แบบตรวจหา Antigen ด้วยตนเอง หรือ Antigen test self พ. ศ. 2564

ประกาศดังกล่าว ระบุว่า เพื่อให้สามารถใช้เพื่อให้มีการเข้าถึงการตรวจคัดกรองที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ covid-19 ด้วยตนเองและจะทำให้ประชาชนได้รับทราบว่าตนเองติดเชื้อโรค โควิด-19 หรือไม่ ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก ที่จะนำไปสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัยยืนยันรักษาและป้องกันที่เหมาะสมได้เร็ว ป้องกันการแพร่เชื้อให้บุคคลอื่น ลดการติดเชื้อโรคโควิด-19 รายใหม่ รวมถึงได้รับการบริการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม การตรวจด้วยชุดอุปกรณ์ดังกล่าว เป็นการตรวจเบื้องต้นด้วยตนเอง ไม่สามารถนำผลที่ได้จากการตรวจด้วยตัวเอง ไปแสดงหรือใช้เป็นหลักฐานในการเดินทาง โดยเอกสารที่จะใช้แสดงผลในการเดินทาง จะต้องเป็นเอกสารที่ได้รับรองจากสถานพยาบาล หรือคลินิกเท่านั้น

นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล
นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล

ขั้นตอนการใช้งาน Antigen test kit

1. ล้างมือให้สะอาดเตรียมอุปกรณ์ชุดตรวจและแก้วสะอาด 1 ใบ

2. นำก้านไม้ที่พันสำลี ใส่เข้าไปในโพรงจมูก ลึกประมาณ 10 ซม.หรือ เท่าที่จะใส่ไม้เข้าไปได้

3. หมุนวน 5-6 รอบ เพื่อให้ได้สารคัดหลั่งในโพรงจมูก

4. นำสารคัดหลั่ง ในก้านสำลี มาผสมในขวดที่มีน้ำยาเคมี โดยหมุนวน 4-5 รอบ

5. เขย่าเบา ๆ ทิ้งไว้ 1-2นาที

6. นำน้ำยาที่ได้ไปหยดลงในแผ่นชุดตรวจทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที หากน้ำยาวิ่งไปที่อยู่ที่ ตัว C แสดงผลเป็นลบ ไม่ติดเชื้อโควิด แต่ถ้าน้ำยาวิ่งไปที่ ตัว C และ T แสดงผลเป็นบวก ติดเชื้อโควิด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติม ว่า ชุดตรวจฯ เป็นอุปกรณ์ตรวจเพื่อให้ประชาชนตรวจด้วยตนเองและเป็นการตรวจเบื้องต้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามหากพบผลเป็นบวกต้องนำไปตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐ อีกครั้ง กับระบบ RT – PCR เพื่อตรวจสอบและยืนยันผลที่ถูกต้อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม