COVID-19

ม.มหิดล พัฒนา ‘ชุดตรวจโควิด’ รู้ผลเร็ว เดินหน้าต่อ ชุดตรวจหาภูมิคุ้มกัน


ม.มหิดล พัฒนาชุดตรวจโควิด แบบรู้ผลเร็ว  มาตรฐานสากลเพื่อคนไทย เตรียมขยายผลสู่ระดับภูมิภาค พร้อมพัฒนาต่อชุดตรวจหาภูมิคุ้มกัน

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สนับสนุนและดำเนินการให้ผลงานชุดตรวจ COVID-19 แบบรู้ผลเร็ว ของภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยได้รับการยื่นจดอนุสิทธิบัตร จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา แล้ว

ม.มหิดล

นอกจากนี้ ยังได้จับคู่ทางธุรกิจกับภาคเอกชน นำไปสู่การพัฒนาจนได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้มาตรฐานสากล ซึ่งในอนาคต คาดว่าจะสามารถขยายตลาด ไปสู่ในระดับภูมิภาคอาเซียนได้ต่อไป

ปัจจุบัน ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังพัฒนา “lab on a CD” ซึ่งเป็นเครื่องอัตโนมัติ ที่สามารถตรวจหาโรคเท้าช้างจำนวนมากได้ เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองโรคเท้าช้างในแรงงานต่างด้าว

สำหรับ ชุดตรวจ โควิด-19 แบบรู้ผลเร็ว จะเข้ามาตอบโจทย์วิกฤติของประเทศ และทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งจากคุณสมบัติพิเศษของชุดตรวจ ที่ใช้น้ำยาซึ่งสามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ในขณะตรวจ โดยจะไม่ทำให้เชื้อแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อม และรู้ผลการตรวจได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว

มหิดล

พร้อมกันนี้ ยังได้ต่อยอดไปเป็นชุดตรวจสำหรับประชาชนทั่วไป (self test) ที่ใช้งานง่ายและสะดวก สามารถทำการตรวจได้ด้วยตนเอง คาดว่าจะสามารถผลิตและจำหน่ายได้ในเดือนสิงหาคม 2564 นี้

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ยังอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา ชุดตรวจหาภูมิคุ้มกัน แบบยับยั้ง (Neutralizing Antibody) ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้ว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว หรือผู้ที่หายป่วยจาก โควิด-19 มีภูมิต้านทานเพียงพอกับการป้องกันเชื้อไวรัสหรือไม่ ทั้งสายพันธุ์ดั้งเดิม และสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

“ทีมผู้วิจัยหวังว่าจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว และเข้าถึงการตรวจได้ง่าย ทำให้หน่วยงานของรัฐสามารถวางแผนมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย รวมทั้งสังคม และเศรษฐกิจของประเทศชาติในอีกด้วย”ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม