ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ติดเชื้อโควิด-19 กลับไปรักษาบ้านเกิด อ่านวิธีเตรียมตัวทุกขั้นตอน ที่นี่!!

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนาได้ ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 มีข้อแนะนำ และวิธีการเตรียมความพร้อม ตั้งแต่ก่อนเดินทางจนถึงจุดหมาย 

จากสถานการณ์เตียงในกรุงเทพมหานคร อยู่ในภาวะวิกฤติ รวมถึงหลายจังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้ม ส่งผลให้ต้องรอคิวเตียงนาน จนอาจไม่ทันการณ์ จึงเกิดแนวคิดที่จะให้ ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนา หรือบ้านเกิดได้ โดย ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ได้รวบรวมวิธีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทาง ไว้ดังนี้

ผุ้ติดเชื้อโควิด-19

“ข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด- 19 หากต้องเดินทางกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา ต้องเตรียมตัวอย่างไร ทั้งก่อนเดินทาง ระหว่างการเดินทาง และเมื่อถึงจุดหมาย

1. ก่อนเดินทาง สิ่งที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องเตรียม

 • หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า
 • เจลแอลกอฮอล์
 • ถุงใส่ขยะส่วนตัว
 • ยาบรรเทาอาการป่วยโควิด-19
 • ยารักษาโรคประจำตัว
 • อาหารและน้ำ เพียงพอตลอดการเดินทาง
 • หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานปลายทาง ที่ผู้ป่วยประสงค์เดินทางกลับ

เริ่มออกเดินทาง

 • ติดต่อศูนย์ประสานงานรับคนกลับบ้านจังหวัดปลายทาง หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือโรงพยาบาลจังหวัดปลายทาง ที่ผู้ป่วยประสงค์เดินทางกลับ
 • เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเท่านั้น ผู้ขับรถหากไม่เคยติดเชื้อ ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ตลอดเวลา เปิดหน้าต่างระบายอากาศบ่อย ๆ และมีหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดการเจ็บป่วย หรือมีเหตุฉุกเฉินขณะเดินทาง

ติดโควิด เดินทาง

2. ระหว่างเดินทาง

สิ่งที่ควรทำ

 • สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ตลอดการเดินทาง
 • เปิดหน้าต่างหรือเปิดช่องหน้าต่าง ให้มีการหมุนเวียนของอากาศภายในรถยนต์
 • ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อน-หลัง รับประทานอาหาร เข้าห้องน้ำ หรือหลังจากไอจาม
 • หากจำเป็นต้องใช้ห้องน้ำสาธารณะ ต้องล้างมือก่อนและหลังใช้ห้องน้ำ เพื่อให้มั่นใจว่า เชื้อโรคที่มือ ไม่เปื้อนพื้นผิวของห้องน้ำ

สิ่งที่ห้ามทำ

 • หลีกเลี่ยงการใช้มือ สัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
 • ห้ามแวะพักระหว่างการเดินทาง ให้ตรงไปยังโรงพยาบาล หรือสถานที่ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น

3. เมื่อถึงจุดหมาย

 • แจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล หรือสถานที่ที่ได้ประสาน เพื่อรับการรักษาหรือแยกกัก
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ดูแลโรงพยาบาล หรือสถานที่แยกกักอย่างเคร่งครัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม