COVID-19

โควิด ‘นนทบุรี’ วันนี้ พุ่งทะลุ 301 ราย ติดเชื้อในครอบครัว แคมป์ก่อสร้าง ตลาด


โควิด นนทบุรี วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่ง 301 ราย เพจนนทบุรีทูเดย์ ส่วนใหญ่มาจากการติดเชื้อภายในครอบครัว 93 ราย แคมป์ก่อสร้าง 17 ราย ตลาดค้าขาย 17 ราย

เพจ “นนทบุรีทูเดย์” รายงานสถานการณ์ โควิด นนทบุรี วันนี้ (9 กรกฎาคม 2564) ระบุว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 301 รายดังกล่าว เป็น เพศหญิง 151 ราย เพศชาย 152 ราย เป็น ต่างชาติ 41 ราย (พม่า 19 ราย ลาว 3 ราย และกัมพูชา 19)

โควิด นนทบุรี วันนี้

เมื่อแยกตามภูมิลำเนา ดังนี้

 • อำเภอเมือง 75 ราย สัดส่วน 24.92%
 • อำเภอบางบัวทอง 72 ราย สัดส่วน 23.92%
 • อำเภอไทรน้อย 47 ราย สัดส่วน 15.61%
 • อำเภอปากเกร็ด 46 ราย สัดส่วน 15.28%
 • อำเภอบางใหญ่ 31 ราย สัดส่วน 10.30%
 • อำเภอบางกรวย 30 ราย สัดส่วน 9.97%

จากจำนวนผู้ป่วยโควิดรายใหม่ดังกล่าว มาจาก สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 299 ราย การคัดกรองก่อนผ่าตัด 2 ราย

นอกจากนี้ จากการสอบสวนโรค ยังพบว่า เป็นการติดเชื้อในครอบครัว 93 ราย

นน วัคซีน

ความเชื่อมโยงของการแพร่ระบาด โควิด นนทบุรี วันนี้ มีดังนี้

 • รับจ้าง 31 ราย
 • นักเรียน/นักศึกษา 17 ราย
 • ค้าขาย/ตลาด 17 ราย
 • แคมป์ที่พักคนงาน สยามควอลิตี้ พลี-คาร์สท ต.หนองเพรางาย 9 ราย
 • แคมป์ที่พักคนงาน TTS อำเภอบางกรวย 8 ราย
 • แม่บ้าน 8 ราย
 • พนักงาน บริษัท คลังโลตัส จำกัด อำเภอบางบัวทอง 3 ราย
 • อบต.ท่าอิฐ 3 ราย
 • ร้านนวด 1 ราย
 • พนักงานลูกจ้างเทศบาลบางกรวย 1 ราย
 • พนักงานบริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด 1 ราย
 • สถานที่กักตัว LQ 1 ราย
 • พนักงานบริษัท ไชอิคอน จำกัด 1 ราย

ส่วนความคืบหน้าการฉีดวัคซีน จังหวัดนนทบุรี วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. ฉีดเพิ่ม 10,873 โดส ฉีดสะสมแล้ว 410,789 โดส ผู้ได้รับวัคซีนสะสม 297,969 คน คิดเป็นสัดส่วน 26.60 % จากเป้าหมายประชากร 1.12 ล้านคน

อ่านข่าวเพิ่มเติม