ดูหนังออนไลน์
COVID-19

อ่างทอง ขอวัคซีนด่วน 10,000 โดส หลังผู้ติดเชื้อพุ่ง 210 ราย ในรอบสัปดาห์


อ่างทอง ส่งหนังสือกรมควบคุมโรค ขอวัคซีนเพิ่ม 10,000 โดส หวั่นโควิดพุ่งหนัก หลังในรอบสัปดาห์ติดเชื้อแล้ว 210 ราย จากโรงงาน ตลาด คนเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง โพสต์เพจเฟซบุ๊ก “ขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง” แจ้งส่งหนังสือถึงกรมควบคุมโรค ขอสนับสนุนวัคซีนเพิ่ม 10,000 โดส ฉีดพ่อค้า แม่ค้า แรงงานในโรงงาน ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหลัก โดยระบุว่า

อ่างทอง

“วันนี้ (8 กรกฏาคม 2564) ผมได้มีหนังสือถึง ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคเพิ่มเติม เพื่อขอรับจัดสรรค์วัคซีนอย่างเร่งด่วน 10,000 โดส ให้กับพี่น้องประชาชนชาวอ่างทอง โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า และแรงงานในโรงงาน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงหลักในขณะนี้

นอกเหนือจากที่ได้ขอรับการสนับสนุนในกลุ่ม 60+ และ 7 กลุ่มโรค ทั้งในหมอพร้อม และลงทะเบียนด้วยวิธีต่าง ๆ คู่ขนานกับวัคซีนทางเลือก ที่ อบจ.อ่างทอง ได้ขอจองไปก่อนหน้านี้ไปในทุกทาง เพื่อให้พี่น้องอ่างทอง ได้รับวัคซีน ในการป้องกันโรค ที่เหมาะสมแก่เวลา”

อ่างทอง กลุ่มเสี่ยงกว่า 20,000 ราย

สำหรับหนังสือ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใจความสำคัญระบุว่า “ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จังหวัดอ่างทอง มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 210 ราย โดยมีปัจจัยเสี่ยงสัมพันธ์กับบุคคลที่เดินทางจากสถานประกอบการ โรงงาน และตลาดในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี และอยุธยา

จากการที่ประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองกว่า 20,000 ราย เดินทางไปทำงานและค้าขายในพื้นที่ดังกล่าว นำเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดต่อเป็นวงกว้างในชุมชน ในกลุ่มผู้สูงอายุ และโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และผู้ประกอบอาชีพค้าขายในตลาดค้าส่ง

จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทาง จึงขอรับการสนับสนุนวัคซีน 10,000 โดส เพื่อดำเนินการฉีดให้กับบุคคลกลุ่มเสี่ยง ต่อไป”

อ่างทอง

นอกจากนี้ ยังเปิดเผยถึงสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอ่างทอง ดังนี้

“วันนี้มีผู้ติดเชื้อถึง 53 ราย (แก้ไข) สรุปได้ว่า ติดจากโรงงาน และตลาดในจังหวัดข้างเคียง แล้วนำเชื้อมาติดคนในครอบครัว บวกกับผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดอ่างทอง ที่ไปทำงานที่ กทม. แล้วกลับมารักษา จึงทำให้ยอดเราสูงมาก

จึงต้องขอเน้นย้ำพี่น้องแรงงาน ซึ่งทำงานในโรงงานของจังหวัดข้างเคียง ดูแลตัวเอง เพราะวันนี้โรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เรา ทำงานหนัก และมีอย่างจำกัด แม้เราจะขยายโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับแล้ว แต่หากยอดผู้ติดเชื้อยังเพิ่มเช่นนี้ อาจเกินอัตราที่เราดูแลได้

หากท่านได้รับแจ้งว่าติดเชื้อ ขอให้กักตัวเองที่บ้าน เพื่อรอทางสาธารณสุข จัดการเรื่องเตียง (อาจมีช้าบ้างก็ขอให้ใจเย็น เนื่องจากปริมาณผู้ติดเชื้อมีมาก ต้องวิเคราะห์อาการโดยคุณหมอ ก่อนการเคลื่อนย้าย ให้มีความปลอดภัยมากที่สุด)”

ขจรเกียรติ รักพานิชมณี
ขจรเกียรติ รักพานิชมณี

ขณะที่ สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รายงานสถานการณ์โควิด จังหวัดอ่างทองวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 54 ราย รวมผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเมษายน 2564 634 ราย

ส่วนการฉีดวัคซีนของจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – ปัจจุบัน จากเป้าหมาย 197,404 คน ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว 19,598 คน คิดเป็น 9.93% และเข็มที่ 2 ฉีดแล้ว 7,951 คน คิดเป็น 4.03%

อ่านข่าวเพิ่มเติม