COVID-19

ทำความรู้จัก ‘Rapid Antigen Test’ ชุดตรวจโควิด ที่สธ.เพิ่งอนุมัติให้ใช้ได้ พร้อมเงื่อนไข ที่นี่

ยอดผู้ติดเชื้อพุ่ง สธ. อนุมัติใช้ ชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test แก้ปัญหาประชาชน เข้าไม่ถึงบริการตรวจโควิด ที่มีคนรอคิวจำนวนมาก อ่านเงื่อนไขการใช้งาน ที่นี่

นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อด้วยวิธีมาตรฐาน คือ วิธี RT-PCR (Real-time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) แต่ละรอบใช้เวลา 3-5 ชั่วโมง โดยทั่วไปสามารถออกผลได้ภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณจำนวนสิ่งส่งตรวจ จำนวนบุคลากรและเครื่องตรวจ

Rapid Antigen Test
concept

ปัจจุบัน มีเครือข่ายห้องปฏิบัติการ 335 แห่ง ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่ในบางพื้นที่ บางช่วงเวลา ยังพบว่า มีผู้รอคิวเข้ารับการตรวจจำนวนมาก หรือไม่สามารถเข้าถึงบริการการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ได้

สาธารณสุขกำหนดแนวทางการตรวจหาแอนติเจนโดยใช้ ชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test

ดังนั้น คณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) กระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติให้มีการกำหนดแนวทางการใช้การตรวจหาแอนติเจนโดยใช้ ชุดตรวจโควิด Antigen Test ดังนี้

1. ชุดตรวจที่ใช้ ต้องผ่านการประเมิน และขึ้นทะเบียนแล้ว กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

2. ให้ใช้โดยสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ที่ผ่านการรับรองทางห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Rapid Antigen Test
นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์

3. ตัวอย่างที่ใช้ตรวจเก็บ จากการแหย่จมูก ตามที่ชุดตรวจกำหนด

4. ผู้ป่วยที่มีอาการ ให้มีการพิจารณาการตรวจด้วยวิธีมาตรฐาน RT-PCR ก่อน

5. กรณีที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก ให้ใช้ชุดตรวจ Rapid Antigen Test ถ้าให้ผลบวก ให้ตรวจยืนยันด้วย RT-PCR

6. ผู้สงสัยแต่ไม่มีอาการ ให้ตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test

สำหรับแนวทางการใช้ชุดตรวจ Antigen test แบบ Home use หรือชุดทดสอบด้วยตนเอง (Self test) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำลังพิจารณาแนวทางการดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้การดำเนินการ มีความเหมาะสม ปฏิบัติได้จริง เกิดประโยชน์ และมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด

Rapid Antigen Test

นอกจากนี้ กำลังพิจารณาการเพิ่มการเข้าถึง การตรวจหาเชื้อโควิด 19 ร่วมกับการใช้วิธีอื่นๆ เช่น การตรวจน้ำลาย การตรวจแบบรวมตัวอย่าง (Pooled Samples) เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo