ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ข่าวดี! โรงพยาบาลรับผู้ป่วยโควิด รักษาบ้านเกิด เบิกค่ารถ ค่าชุดจาก สปสช. ได้

โรงพยาบาลรับผู้ป่วยโควิด กลับมารักษาที่ภูมิลำเนา สปสช. จัดให้ เบิกค่ารถรับส่งต่อผู้ป่วย พร้อมค่าชุด PPE ค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ที่ สปสช. ตามหลักเกณฑ์ ย้ำผู้ป่วยใช้บริการ รพ. ไม่ควรเดินทางเอง

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีหลายจังหวัด รวมทั้ง โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประกาศรับ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา ให้กลับมารักษาตามภูมิลำเนาของตนหรือต่างพื้นที่ได้ โดย โรงพยาบาลรับผู้ป่วยโควิด กลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา แบบผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลรับผู้ป่วยโควิด

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ขณะนี้มีจำนวนคนไข้ปริมาณมาก  จำนวนผู้ป่วยที่รักษาหาย กับที่เข้ามาใหม่ ไม่สมดุลกัน ทำให้เตียงว่างมีไม่พอ การเพิ่มโรงพยาบาลสนาม ไม่ทันกับการเพิ่มจำนวนของคนไข้ในช่วงนี้ ทำให้มีผู้ป่วยรอเตียงอยู่จำนวนหนึ่ง

ดังนั้น สปสช.ได้ทำหนังสือแจ้งเวียน ถึงโรงพยาบาลทุกแห่งว่า โรงพยาบาล หรือหน่วยบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ดำเนินการจัดให้มีรถพยาบาล หรือพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วยมารักษาต่อ สามารถขอรับค่าใช้จ่ายมายัง สปสช.ได้ดังนี้

1. ค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วย อัตราจ่ายเป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติ ในการขอรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุขของสำนักงาน โดยกรณีใช้รถยนต์ จ่ายชดเชยตามระยะทางกรมทางหลวงไป – กลับ โดยจ่ายชดเชยที่คำนวณได้แต่ไม่เกินที่เรียกเก็บ ดังนี้

  • ระยะทางไปกลับ ไม่เกิน 50 กิโลเมตร จ่ายชดเชยตามจริงไม่เกิน 500 บาท
  • ระยะทางไปกลับ มากกว่า 50 กิโลเมตร จ่ายชดเชยเริ่มต้น 500 บาท และจ่ายชดเชยเพิ่มกิโลเมตรละ 4 บาท
โรงพยาบาลรับผู้ป่วยโควิด
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี

2. ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) รวมค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อพาหนะ จ่ายตามจริงไม่เกิน 3,700 บาทต่อครั้ง ที่มีการรับส่งต่อผู้ป่วย

สำหรับโรงพยาบาลที่พร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19 กลับไปรักษาตามภูมิลำเนา สามารถจัดรถมารับผู้ป่วยได้ทันที และเบิกจ่ายค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วย รวมถึงค่าชุด PPE และค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อมาที่ สปสช.ได้

ในส่วนของผู้ป่วยนั้น สามารถติดต่อโรงพยาบาลตามภูมิลำเนาได้เลย เพื่อประสานการรับส่งต่อ กลับมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนั้น เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ ขอย้ำว่าไม่ควรเดินทางโดยพลการ หรือเดินทางมาเอง เพราะจะทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากโรงพยาบาลไม่สามารถนำรถมารับผู้ป่วย สามารถใช้รถอาสาสมัคร รถมูลนิธิ ที่มีความแข็งแรง ปลอดภัย โดย รพ.เป็นผู้เบิกค่ารับส่งต่อกับ สปสช.ได้เช่นเดียวกัน

ผู้ป่วยที่ต้องการกลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนา สามารถประสานได้ที่หมายเลขสายด่วน สปสช.1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม