ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘อัยการสูงสูด’ แจงไม่เคยมีสัญญาซื้อขาย ‘โมเดอร์นา’ ส่งมาให้ตรวจ

“อัยการสูงสุด” ร่อนเอกสารชี้แจงกระแสข่าว “องค์การเภสัชกรรม” ยังไม่เซ็นสัญญาซื้อวัคซีน “โมเดอร์นา” เพราะร่างสัญญาค้างอยู่ที่ “สำนักงานอัยการสูงสุด”

สำนักงานอัยการสูงสุด ชี้แจงกรณีการตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีน “โมเดอร์นา” ระบุว่า ตามที่มีบุคคลให้ข่าวทางสื่อมวลชนว่า สัญญาจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นายังไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ เพราะองค์การเภสัชกรรมยังไม่ได้เซ็นสัญญาจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นากับผู้ขาย เพราะการตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นายังคงค้างอยู่ที่สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนั้น สำนักงานอัยการสูงสุดขอชี้แจง ดังนี้

อัยการสูงสูด

  1. ข่าวดังกล่าวไม่มีมูลความจริง เพราะไม่เคยมีหน่วยงานใดหรือองค์กร ส่งร่างสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาให้กับสำนักงาน อัยการสูงสุด พิจารณาตรวจร่างแต่อย่างใด
  2. ที่ผ่านมาสำนักงานอัยการสูงสุด เคยได้รับการร้องขอจากองค์การเภสัชกรรม ให้ตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาตรวจร่างสัญญาให้กับองค์การเภสัชกรรมแล้วเสร็จภายใน 1 วัน และสำนักงาน อัยการสูงสุดได้รับการร้องขอจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค ให้ตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ซึ่งทั้งสองสัญญาสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจร่างสัญญาให้กับสองหน่วยงานดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 5 วัน เท่านั้น

โดยการพิจารณาตรวจร่างสัญญาดังกล่าวข้างต้น สำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุมและรวดเร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติ และประชาชนเป็นสำคัญ

สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ตระหนักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สังคมไทยเรากำลังเผชิญอยู่และเห็นว่าเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนในสังคมจะต้องร่วมมือร่วมใจในการฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้ล่วงพ้นไป สำนักงานอัยการสูงสุดจึงให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวนี้เป็นอันดับแรก

อัยการสูงสูด

อ่านข่าวเพิ่มเติม