COVID-19

ขนส่งทางบก แจ้งด่วน! ปิด 14 วัน งานทะเบียน ใบขับขี่ ขนส่งจตุจักร เจ้าหน้าที่ติดโควิด

กรมการขนส่งทางบก ประกาศด่วน ปิดให้บริการงานทะเบียน และใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (จตุจักร) 2 – 15 กรกฎาคม 2564 หลังพบเจ้าหน้าที่ติดโควิด

เพจเฟซบุ๊ก “กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News” โพสต์กรณีเจ้าหน้าที่ ส่วนทะเบียนรถยนต์ และส่วนใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 (จตุจักร) ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมประกาศปิดบริการ 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 2-15 กรกฎาคม 2564 รายละเอียด ดังนี้

กรมการขนส่งทางบก

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้รับรายงานสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของส่วนทะเบียนรถยนต์ และส่วนใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 (จตุจักร) โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดทั้งหมด กักตัวสังเกตอาการ รวมถึงทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ตามมาตรการของกรมควบคุมโรคแล้ว

อย่างไรก็ตาม กรมฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบริเวณที่พบผู้ติดเชื้อเป็นส่วนงานให้บริการประชาชน และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ที่มาติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการ งานด้านทะเบียน และใบอนุญาตขับรถ ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 2 – 15 กรกฎาคม 2564 รวมเวลา 14 วัน เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน

พร้อมให้เจ้าหน้าที่กักตัว และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง

DSC 9433 scaled e1584510026226

กรมการขนส่งทางบก ยกเว้นค่าปรับงานทะเบียน ถึง 31 กรกฏาคม

นายจิรุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินการทางทะเบียน ที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการไว้ ซึ่งตรงกับช่วงที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 (จตุจักร) ปิดให้บริการ เช่น โอนรถ แจ้งย้ายรถ การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ หรือแจ้งเลิกใช้รถ เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้ขยายระยะเวลาให้สามารถมาดำเนินการได้ในภายหลังจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนด และจะได้รับการงดเว้นค่าปรับ เพื่อให้เจ้าของรถไม่ต้องรีบเร่งมาดำเนินการ

กรณีประชาชนที่มีความจำเป็น ต้องติดต่องานด้านทะเบียน และใบอนุญาตขับรถ สามารถติดต่อขอดำเนินการได้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 (บางขุนเทียน) พื้นที่ 2 (ตลิ่งชัน) พื้นที่ 3 (สุมขุมวิท) และพื้นที่ 4 (มีนบุรี) ในวันทำการปกติ โดยขอความร่วมมือเฉพาะการดำเนินการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโควิด-19

นอกจากนี้ ได้ปรับการให้บริการ ณ ที่ทำการสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเน้นมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด และให้ลดความเสี่ยงของประชาชน โดยแนะนำให้ใช้บริการออนไลน์ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้เตรียมรองรับไว้ ดังนี้

  • การชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ทุกอายุการใช้งาน ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax
  • การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning สำหรับผู้ที่ต้องต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ผ่านเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง ไปสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจาย ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค

อ่านข่าวเพิ่มเติม