ดูหนังออนไลน์
COVID-19

โควิด ‘โคราช’ ลามไม่หยุด ผู้ว่าฯ งัด 10 กฏเหล็กสกัด ปิด 9 สถานที่เสี่ยง

โควิด โคราช พบติดเชื้อต่อเนื่อง ผู้ว่าฯ ออก 10 กฏเหล็ก สกัดระบาดเพิ่ม ปิด 9 สถานที่เสี่ยง วันนี้ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 26 ราย สั่งนายอำเภอ ผู้ประกอบการตรวจสอบแรงงานข้ามถิ่น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา รายงานว่า นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์ โควิด โคราช ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ (1 กรกฏาคม 2564) พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่ 26 ราย รวมยอดสะสม 1,249 ราย รักษาหาย 963 ราย ยังคงรักษา 269 ราย เสียชีวิตสะสม 17 ราย

โควิด โคราช

เมื่อแยกเป็นรายอำเภอ ผู้ป่วยใหม่วันนี้ มาจาก อำเภอขามทะเลสอ 1 ราย อำเภอคง 1 ราย อำเภอด่านขุนทด 3 ราย อำเภอบัวใหญ่ 2 ราย อำเภอบัวลาย 1 ราย อำเภอประทาย 1 ราย อำเภอปักธงชัย 4 ราย อำเภอปากช่อง 1 ราย อำเภอพระทองคำ 3 ราย อำเภอเมือง 3 ราย อำเภอสีคิ้ว 4 ราย อำเภอเสิงสาง และอำเภออำเภอหนองบุญมาก 1 ราย

จากสถานการณ์ที่ยังไม่ทุเลา ทางจังหวัดฯ จึงได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด 10 มาตรการ ได้แก่

1. สั่งปิดสถาบันการศึกษาทุกประเภท แบบ On Site ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน-13 กรกฎาคม 2564

2. ออกคำสั่งให้ทุกอำเภอ จัดหาสถานที่กักตัว รองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องกักตัว ตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมกับให้ตั้งด่าน ที่อำเภอปากช่อง และอำเภอสีคิ้ว คัดกรองผู้ที่เดินทาง มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 15 จังหวัด เข้ามายังจังหวัดนครราชสีมา

3. ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เปิดตามกำหนดกำหนด ลดจำนวนที่นั่งครึ่งหนึ่ง ไม่แออัด งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแฮลกอฮอล์ในร้าน ส่วนการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม จัดได้ไม่เกิน 100 คน และต้องขออนุญาตศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ในพื้นที่รับผิดชอบ และต้องมีมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

โคราช1

ส่วนกรณีที่จำเป็นต้องจัดเกิน 100 คน ต้องขออนุญาตจาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ก่อน

4. หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทุกมาตรการ มีโทษ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2528 มาตรา 51 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท มาตรา 52 จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท และตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มาตรา 18 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท

5. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กับพื้นที่ควบคุมสูงสุด กรณีมาพักอาศัยระยะยาว เกิน 14 วัน ต้องรายงานตัวภายใน 12 ชั่วโมงกับ อสม. ผู้นำชุมชน หรือ จนท.สาธารณสุขในพื้นที่ และตรวจหาเชื้อโควิด ฟรี พร้อมกับต้องกักตัว 14 วัน ป้องกันการระบาด

6. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กับพื้นที่ควบคุมสูงสุด กรณีมาพักอาศัยแบบค้างคืน ในที่พักภายในจังหวัดนครราชสีมา ให้รายงานกับสถานที่ที่ไปพัก และรับการคัดกรองทุกวัน บันทึกประวัติการเดินทาง ส่งสาธารณสุขอำเภอ และจัดห้องพัก ที่รับประทานอาหารแยกกับผู้พักคนอื่น

พร้อมกับห้ามไปในพื้นที่ชุมชน พื้นที่แออัด ห้างร้าน สวนสาธารณะ เป็นต้น ยกเว้นรับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมีผลตรวจ RT-PCR ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง

กอบชัย บุญอรณะ
กอบชัย บุญอรณะ

7. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กับพื้นที่ควบคุมสูงสุด กรณีไป-กลับ ติดต่อราชการหรือปฏิบัติภารกิจอื่นใด ต้องเข้ารับการคัดกรองก่อนและเมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จ ให้เดินทางกลับภูลำเนาโดยเร็ว ซึ่งหากพบอาการผิดปกติ สงสัยติดเชื้อให้รีบส่ง รพ.ทันที

8. แนวทางปฏิบัติผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม 9 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสูง 53 จังหวัด ต้องรายงานตัวภายใน 12 ชั่วโมง กับ อสม. ผู้นำชุมชน หรือ จนท.สาธารณสุขในพื้นที่ ก่อนเข้ารับการประเมินความเสี่ยงจาก จนท.ควบคุมโรคติดต่อ

9. ปิดสถานที่บริหารหรือสถานที่เสี่ยง และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% เมื่ออยู่นอกเคหะสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ

10. สถานที่อื่นที่ไม่ได้ประกาศให้ปิด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ปิดสถานที่เสี่ยง 9 แห่ง สกัด โควิด โคราช

นอกจากนี้ ยังมีการประกาศปิด 9 สถานที่บริการที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ประกอบด้วย

1. สถานบริการ

2. สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

3. อาบ อบ นวด

4. กิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร

5. สนามไก่ชน กัดปลา สถานที่แข่งสัตว์

6. โต๊ะสนุกเกอร์ บิดเลียด

7. โบว์ลิ่ง ตู้เกมส์

8. ร้านเกมส์ ร้านอินเทอร์เน็ต

9. สนามม้า

“สถานการณ์ขณะนี้ ยังไม่สามารถพูดได้ว่าสามารถควบคุมได้ เนื่องจากมีปัจจัยการระบาดจากภายนอกเข้ามาด้วย ทั้งการเดินทางเข้ามายังจังหวัด ของประชาชนทั่วไป และแรงงานที่เดินทางออกจาก กทม. โดยเฉลี่ยมีแรงงานเดินทางเข้ามาในพื้นที่ต่ำกว่า 100 คนต่อวัน”นายกอบชัย กล่าว

ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทุกพื้นที่ดำเนินการตรวจหาเชื้อแรงงานที่เดินทางเข้ามาทุกราย โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา อ.โนนสูง อ.สีคิ้ว และ อ.ปากช่อง ซึ่งเป็นอำเภอใหญ่ มักเป็นเป้าหมายของแรงงาน ที่ต้องการจะเดินทางเข้ามาหางาน จึงต้องเน้นย้ำไปยัง นายอำเภอทุกอำเภอ รวมทั้ง ผู้ประกอบ ให้ตรวจสอบ และปฏิบัติตามมาตรการที่ทางจังหวัดกำหนดอย่างเข้มงวด

ส่วนกรณีที่มีประกาศให้ชาวโคราช ที่อยู่นอกจังหวัด และประสงค์จะเข้ามารับการรักษาที่บ้านเกิดใน จ.นครราชสีมาได้นั้น การเปิดรับครั้งนี้ไม่ได้เปิดกว้างทุกคน ให้เฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่ติดโควิด-19 และยังไม่มีโรงพยาบาลรักษาเท่านั้น หากรายใดมีโรงพยาบาลรักษาแล้ว ก็ให้รักษาในพื้นที่ในจังหวัดนั้น ๆ ต่อไป เพื่อป้องกันการทะลักเข้ามารักษา ที่จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนประสิทธิภาพการรักษา ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัด ขณะนี้ มีผู้รับการรักษาจากโควิด-19 ในโรงพยาบาล จำนวน 220 เตียง และยังมีเตียงว่างอีกกว่า 700 เตียง แต่จะต้องสำรองเตียงไว้สำหรับชาวโคราชที่อาจจะมีการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม