ดูหนังออนไลน์
COVID-19

วัคซีนคนไทย ‘HXP-GPOVac’ มหิดล-อภ. ลุยทดลองระยะ 2 สิงหานี้

วัคซีนคนไทย คืบหน้า ม.มหิดล ร่วมกับ อภ. เผยผลการศึกษาวิจัย “HXP-GPOVac” การทดลองในคนระยะแรกสร้างภูมิคุ้มกันดี เตรียมทดลองในคนระยะที่ 2 ในเดือน สิงหาคมนี้

เพจ “Mahidol Channel” โพสต์เพจเฟซบุ๊ก ถึงความคืบหน้าการศึกษาวิจัย วัคซีนคนไทย “COVID-19 “HXP-GPOVac” ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย หลังองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้รับหัวเชื้อไวรัสตั้งต้นผ่านองค์กร PATH สหรัฐอเมริกา จากความร่วมมือวิจัยพัฒนา ระหว่างคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม โดยเริ่มทดลองในอาสาสมัครระยะที่ 1 เมื่อเดือน มีนาคม 2564

วัคซีนคนไทย

ศ.พญ.พรรณี ปิติสุทธิธรรม รักษาการหัวหน้าศูนย์วัคซีน หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การศึกษาในระยะที่ 1 ทำการศึกษาในอาสาสมัคร สุขภาพแข็งแรง ไม่มีการติดเชื้อตับอักเสบ บีและซี และไม่เป็นภูมิคุ้มกันบกพร่อง จำนวน 210 คน

ทั้งนี้ แบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้วัคซีนจริงในสูตรต่าง ๆ กัน ตั้งแต่ขนาดต่ำจนถึงขนาดสูง ทั้งที่มี และไม่มีสารเสริมฤทธิ์ เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับสารเลียนแบบวัคซีน

ผลตรวจเบื้องต้นจากห้องปฏิบัติการ (ห้องแล็บ) ทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่า มีภูมิคุ้มกันตอบสนองได้ดี โดยจะมีการรายงานผลการทดสอบอย่างเป็นทางการ ในเดือน กรกฎาคมนี้

วัคซีนคนไทย

หลังจากนี้ ทีมผู้วิจัยจะทำการเลือกวัคซีน 2 ใน 5 สูตรที่ให้ผลดีที่สุด เพื่อทดลองในอาสาสมัคร 250 คน ในระยะที่ 2 ในช่วงเดือน สิงหาคม 2564 เพื่อคัดเลือกสูตรที่ดีที่สุดไปทดลองระยะที่ 3 ในภาคสนามกับอาสาสมัคร 1,000 – 10,000 คน

สำหรับวัคซีนที่ผ่านการวิจัยในมนุษย์ ทั้ง 3 ระยะแล้ว จะถูกนำไปขึ้นทะเบียนกับ องค์การอาหารและยา (อย.) เพื่อเริ่มการผลิตต่อไป ซึ่งจะทำให้คนไทย เข้าถึงวัคซีนได้ง่ายขึ้น ในราคาที่ถูกลง

อ่านข่าวเพิ่มเติม