ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เคาะแล้ว ‘วัคซีนโมเดอร์นา’ ขายรพ.เอกชน โดสละ 1,100 บาท ประเดิม 3.9 ล้านโดส ไตรมาส 4

วัคซีนโมเดอร์นา อภ.เคาะขายให้โรงพยาบาลเอกชน โดสละ 1,100 บาท คาดนำเข้าไตรมาส 4/2564 จำนวน 3.9 ล้านโดส ไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า องค์การเภสัชกรรม มีการกำหนดราคาขาย วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ให้กับโรงพยาบาลเอกชนแล้ว โดยขายโดสละ 1,100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง และค่าประกันภัยรายบุคคล

วัคซีนโมเดอร์นา

หลังจากนี้ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน จะไปกำหนดราคากลาง ค่าบริการฉีด ที่เป็นอัตราเดียวกัน ทุกโรงพยาบาลต่อไป

ขณะเดียวกัน แต่ละโรงพยาบาล จะได้ประกาศให้ประชาชนสั่งจอง หรือยืนยันการจองอย่างเป็นทางการ ในต้นเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อส่งจำนวนการจองของแต่ละโรงพยาบาล ให้กับองค์การฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อองค์การฯ จะได้ดำเนินการจัดสรรให้สอดคล้อง กับจำนวนที่บริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด นำเข้ามา

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะทยอยจัดส่งให้ ในงวดแรกในไตรมาส 4/2564 ประมาณ จำนวน 3.9 ล้านโดส และงวดที่ 2 ในไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส

ส่วนการดำเนินการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมอีกนั้น องค์การฯได้ประสานกับบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด แล้ว หากได้รับการยืนยันจำนวนเพิ่มเติมจากบริษัท ทางองค์การฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

วัคซีนโมเดอร์นา
นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์

 

“การจัดหาวัคซีน Moderna เป็นการนำเข้าโดยบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด องค์การเภสัชกรรม เป็นตัวแทนภาครัฐ ที่จัดซื้อเพื่อมาจำหน่าย ให้กับโรงพยาบาลเอกชน ตามแนวทางข้อกำหนด ของบริษัทโมเดอร์นาต่างประเทศ” นพ.วิฑูรย์กล่าว

ก่อนหน้านี้ นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เปิดเผยว่า สมาคมโรงพยาบาลเอกชน องค์การเภสัชกรรม และบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายวัคซีนป้องกันโควิด ของโมเดอร์นาได้ประชุมร่วมกัน เพื่อกำหนดราคาให้บริการ วัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา ของโรงพยาบาลเอกชน

ที่ประชุมเห็นพ้อง กำหนดอัตราให้บริการฉีดวัคซีน Moderna 2 เข็ม อยู่ที่ 3,400 บาท หรือ 1,700 บาทต่อเข็ม โดยกำหนดให้จัดเก็บในอัตราเดียวกัน ทุกโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการ และเป็นราคาสุทธิ ที่รวมค่าวัคซีน ค่าบริการ และค่าประกันวัคซีนทั้งหมดแล้ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม