COVID-19

‘บิ๊กตู่’ โพสต์ความรู้สึกจากใจ จะเร่งแก้ไขปัญหาทุกด้านอย่างเร็วที่สุด


“นายกรัฐมนตรี” โพสต์ความรู้สึกจากใจ ผมห่วงพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นอย่างยิ่ง จะเร่งดำเนินการอย่างเร็วที่สุด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุดครับ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha ระบุว่า เรียน พี่น้องประชาชนทุกท่าน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ได้มีการประชุมเพื่อหารือมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากประกาศฉบับที่ 25 ของ ศบค. ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนใน 6 จังหวัด โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งที่ประชุมได้นำเสนอมาตรการหลายประการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

และวานนี้ (29 มิ.ย. 64) คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบกับมาตรการต่าง ๆ สำหรับลูกจ้างและผู้ประกอบการในกิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ และกิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ เช่น ร้านนวดและสปา ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

นายกรัฐมนตรี

  1. กลุ่มแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สัญชาติไทย ที่ต้องว่างงานจากการปิดกิจการ จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวัน (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท)
  2. นอกจากนั้น ลูกจ้างสัญชาติไทยในกลุ่มกิจการนี้ จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก เป็นจำนวน 2,000 บาทต่อคน
  3. สำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มกิจการนี้ จะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้าง คนละ 3,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200 คน
  4. ส่วนผู้ประกอบการในกิจการดังกล่าว ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม รัฐบาลก็ไม่ได้ทอดทิ้ง โดยหากเป็นผู้ประกอบการที่มีลูกจ้าง ขอให้มาลงทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคม 2564 และจะได้รับเงินช่วยเหลือตามเงื่อนไขข้างต้นเช่นกัน
  5. สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ผ่านโครงการคนละครึ่ง ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 และจะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท
  6. กรณีผู้ประกอบการในหมวดร้านอาหาร เครื่องดื่ม ของโครงการคนละครึ่ง ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมเนื่องจากไม่มีลูกจ้าง จะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท
  7. สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งและมีลูกจ้าง แต่ยังไม่อยู่ในระบบ ให้ลงทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคม 2564 จะได้รับเงินเช่วยเหลือเช่นเดียวกับผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบเช่นกัน

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นคาดว่า การดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน จะมีกรอบวงเงินรวมประมาณ 8,500 ล้านบาทที่นำมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

ส่วนมาตรการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” จะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงอย่างน้อยสิ้นปีนี้ครับ

นายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงาน จะขอความร่วมมือให้สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประสานกับสมาคมภัตตาคารไทยและร้านอาหาร ในการขอให้ผู้ประกอบการใช้บริการอาหารจากร้านอาหารต่างๆ จากแม่ค้า พ่อค้า ที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลกลุ่มแรงงานในสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงาน ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ก่อสร้างอีกด้วย

ผมขอเรียนด้วยความรู้สึกจากใจว่า ผมมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างยิ่ง ไม่มีวันใดที่ผมจะไม่คิดหาหนทางเพื่อจะช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจกับพี่น้องประชาชนทุก ๆ กลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า รวมไปถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งต้องทำไปพร้อม ๆ กับการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด ที่รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐต่างทุ่มเททำอย่างเต็มที่ในทุก ๆ ด้าน และจะเร่งดำเนินการอย่างเร็วที่สุด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นให้มากที่สุดครับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK