ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ล่ารายชื่อ ให้กำลังใจ ‘หมอยง’


ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ล่ารายชื่อส่งถึงอธิการบดีฯ ขอสนับสนุน ให้กำลังใจ “หมอยง” ยืนยันมีความเป็นเลิศในทางวิชาการ มีประสบการณ์ในด้านไวรัสวิทยา และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

กลายเป็นประเด็นร้อน หลังจาก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกคนกลุ่มหนึ่งล่ารายชื่อปลดออกจากตำแหน่ง ก็เกิดกลุ่มผู้สนับสนุนและให้กำลังใจ โต้กลับทันที

หมอยง

ล่าสุด กลุ่มแพทย์ ประกอบด้วย นพ.เทียม อังสาชน ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า รศ.นพ.เจษฎา แสงสุพรรณ พญ.มยุรี สัมพันธวิวัฒน์ นพ.วรเวช ทวีวุฒิทรัพย์ และพญ.วราภรณ์ ทวีวุฒิทรัพย์ และกลุ่มนิสิตเก่าจุฬาฯ นิสิตปัจจุบัน ได้ร่วมกันรวบรวมรายชื่อ เพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจ ศ.นพ.ยง ภู่วรรณ โดยระบุว่า

“เรียน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง ขอสนับสนุนและให้กำลังใจศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

ตามที่ได้มีกระแสผ่านทางสื่อเรียกร้องให้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปลด ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ออกจากตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมาร​เวชศาสตร์ เนื่องจาก ศ.นพ.ยง ในฐานะที่ปรึกษาสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ให้กับรัฐบาล ขาดจรรยาบรรณของตนเอง เพื่อรับใช้ทางการเมืองนั้น

พวกข้าพเจ้า กลุ่มแพทย์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รู้จัก และเฝ้าติดตามผลงานของ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณมาโดยตลอด เกือบครึ่งศตวรรษ ขอยืนยันว่า ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ มีความเป็นเลิศในทางวิชาการ และมีประสบการณ์ในด้านไวรัสวิทยา มีความมั่นคงในทางวิชาการ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตลอดมา เป็นที่เชื่อถือของวงการแพทย์

หมอยง1 1

จึงขอให้ท่านได้เชื่อมั่น และปกป้องนักวิชาการที่มีความมั่นคงในจรรยาบรรณ ท่านนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

รายนามกลุ่มแพทย์ ผู้ร่วมเสนอ

1. นพ.เทียม อังสาชน

2. ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า

3. รศ.นพ.เจษฎา แสงสุพรรณ

4. พญ.มยุรี สัมพันธวิวัฒน์

5. นพ.วรเวช ทวีวุฒิทรัพย์

6. พญ.วราภรณ์ ทวีวุฒิทรัพย์

ทั้งนี้ บรรดาเหล่านิสิตเก่าจุฬาฯ นิสิตจุฬาฯ ปัจจุบัน และผู้เห็นด้วยในการสนับสนุนดังกล่าวขอร่วมลงชื่อ ดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์รวบรวมรายชื่อ สนับสนุนและให้กำลังใจนายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ (google.com)

อ่านข่าวเพิ่มเติม