ดูหนังออนไลน์
COVID-19

แพทย์-พยาบาล ขาดแคลนหนัก! 4 รพ.ใหญ่ ขอกำลังหนุน 150 คน สู้โควิด

แพทย์-พยาบาล ขาดแคลนหนัก4 รพ.ใหญ่ ขอบุคลากร 150 คน ดูแลห้องวิกฤติความดันลบ 52 เตียง พร้อมใช้งาน สำหรับผู้ป่วยโควิดใน กทม.

เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กำลังบุคลากรทางการแพทย์ สนับสนุนการเพิ่มจำนวนห้องวิกฤติ สำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในกทม. โดยระบุว่า

cell virusโควิดใน ม ๒๑๐๖๒๙

“เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดใน กทม. ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤติเพิ่มจำนวนขึ้น ทางโรงพยาบาลในเครือข่ายกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) มีจำนวนห้องวิกฤติความดันลบ จำนวน 52 เตียง ที่พร้อมใช้งาน แต่ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์

จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านโปรดสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ และ พยาบาลที่มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ ได้แก่ อายุรแพทย์ , กุมารแพทย์ , วิสัญญีแพทย์ , ศัลยแพทย์ จำนวน 26 คน และพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 124 คน รวมทั้งหมด 150 คน โดยเริ่มปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป

1 10

สำหรับ รพ. ที่ขอสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่

รพ.รามาธิบดี พญาไท มีจำนวนห้องวิกฤติความดันลบ 18 เตียง ขอแพทย์ 8 คน พยาบาล 40 คน

รพ.รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ มีจำนวนห้องวิกฤติความดันลบ 6 เตียง ขอแพทย์ 4 คน พยาบาล 18 คน

รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ มีจำนวนห้องวิกฤติความดันลบ 16 เตียง ขอแพทย์ 8 คน พยาบาล 40 คน

รพ.วชิรพยาบาล มีจำนวนห้องวิกฤติความดันลบ 12 เตียง ขอแพทย์ 6 คน พยาบาล 24 คน

2 7

อ่านข่าวเพิ่มเติม