COVID-19

ฉีดซิโนแวค ‘ใจชื้น’ ผลศึกษาชัด ครบ 2 เข็ม ป้องกันสายพันธุ์อัลฟา 71-91%


ฉีดซิโนแวค หายใจโล่ง คณะกรรมการวิชาการ ฯ ชี้วัคซีนซิโนแวค มีประสิทธิผล สามารถลดการติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์อัลฟาได้ 71-91% เห็นผลจากการใช้จริงที่ ภูเก็ต สมุทรสาคร เชียงราย

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยคณะกรรมการวิชาการในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ สรุปผลการศึกษาประสิทธิผลหลัง ฉีดซิโนแวค พบว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค
ครบ 2 เข็มอย่างน้อย 14 วัน มีประสิทธิผลในการลดการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อัลฟาได้ 71 -91%

ฉีดซิโนแวค

ทั้งนี้ เป็นผลการศึกษาจากการใช้จริง โดยแยกการศึกษาในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ จังหวัดภูเก็ต มีประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อ 90.7% ศึกษาที่จังหวัดสมุทรสาคร มีประสิทธิผล 90.5% ส่วนการศึกษาในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข จากเหตุการณ์การติดเชื้อที่จังหวัดเชียงราย พบวัคซีนมีประสิทธิผล 82.8%

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลจาก ฐานข้อมูลกรมควบคุมโรค ศึกษาในบุคลากรสาธารณสุข พบมีประสิทธิผล 70.9% โดยคนที่ได้รับวัคซีน ไม่มีผู้ใดเสียชีวิตจากโควิด ส่วนประสิทธิผลต่อสายพันธุ์เดลต้าที่พบการระบาดเพิ่มมากขึ้น อยู่ระหว่างการศึกษารวบรวมข้อมูล

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต 1
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

นอกจากนี้ จากการติดตามข้อมูลประสิทธิผลของวัคซีน ซิโนแวค หลังมีการใช้จริงโดย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ พบว่า ที่ประเทศอินโดนีเซีย รายงานว่าหลังฉีดวัคซีนครบ 2 โดส ป้องกันการป่วยที่มีอาการ 94% ป้องกันการเสียชีวิตได้ 98%

ส่วนการศึกษาที่ประเทศชิลี พบป้องกันการป่วยที่รุนแรง 89% และที่เมืองเซอร์รานา ประเทศบราซิล หลังฉีดครบ 2 โดส ป้องกันการป่วยที่มีอาการได้ 80% และป้องกันการเสียชีวิตได้ 95%

ซิโนแวค 3

ผลการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนในการใช้จริง (Real World Study) ในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ พบผลสอดคล้องกันว่า วัคซีนซิโนแวค มีประสิทธิผลสูงเพียงพอ ในการป้องกันโควิด 19 โดยสามารถลดการติดเชื้อโควิด 19 ได้ระหว่าง 71-91% และลดการป่วยหนักและเสียชีวิตได้มากกว่า 95% ในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วอย่างน้อย 14 วัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม