COVID-19

เจอแล้ว ‘เบตา’ ในกทม. โยงนราธิวาส ล่าสุดพุ่ง 127 ราย ลาม 8 จังหวัด ‘เดลตา’ ระบาดต่อเนื่อง


สายพันธุ์เบตา ในกทม. เจอแล้ว 1 ราย พ่อติดจากลูกชายมาจากนราธิวาส ทั้งประเทศเพิ่มเป็น 127 ราย ขณะที่ในกทม. เดลตา สัดส่วนติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง คาด 2-3 เดือนแทนที่ อัลฟา

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังการกลายพันธุ์เชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในประเทศไทย กรณีข่าวพบผู้ติดเชื้อโควิด สายพันธุ์เบตา (แอฟริกาใต้) ในกทม. 1 ราย จากการสอบสวนโรคพบว่า ไม่ได้มีต้นตอจากกรุงเทพมหานคร แต่เป็นการติดจากลูกชาย ที่เดินทางมาจากนราธิวาส

สายพันธุ์เบตา

สำหรับสายพันธุ์เบตา หรือแอฟริกาใต้ สัปดาห์นี้พบถึง 89 ราย โดยที่สุราษฏร์ธานี 1 ราย แต่ยังรอยืนยันอีก 2 ราย นราธิวาส 84 ราย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยระบาดเดิมมาก่อน ยะลา 2 ราย พัทลุง 1 ราย กรณีนี้สัมพันธ์กับโรงเรียน

ส่วนญาติอีก 2 คนกำลังตรวจสายพันธุ์อยู่ ขณะที่เพื่อนร่วมงาน ที่อยู่ที่เดียวกัน 6-7 คนปรากฏว่าไม่มี สันนิษฐานว่า รายนี้น่าจะติดจากลูกชายที่มาเยี่ยม ดังนั้น เมื่อรายเดียวเราอาจจะล็อกอยู่ แต่ต้องเรียนว่า เราไม่ได้ห้ามการเดินทางของผู้คนในประเทศ ทำให้มีโอกาส ด้วยข้อเท็จจริงของสายพันธุ์เบตา อำนาจแพร่กระจายไม่ค่อยมาก ยกเว้นอยู่ใกล้ชิดกัน”นพ.ศุภกิจ กล่าว

ภาพรวมการพบสายพันธุ์เบตา ล่าสุด พบใน 8 จังหวัด รวม 127 ราย ได้แก่ นราธิวาส 112 ราย ปัตตานี 4 ราย สมุทรปราการและยะลา จังหวัดละ 3 ราย ภูเก็ต 2 ราย ที่เหลือคือ สุราษฏร์ธานี พัทลุง และกรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 1 ราย

เบตา

อย่างไรก็ตาม ที่น่าห่วงคือ สายพันธุ์ เดลตา (อินเดีย) มีสัดส่วนมากขึ้น โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า ตั้งแต่เมษายน-13 มิถุนายน พบ 23.67% ส่วนข้อมูลเมษายน-20 มิถุนายน พบ 22.51% และเมษายน-27 มิถุนายน พบ 25.66%

ขณะที่ในภูมิภาคพบเดลตา ตั้งแต่เดือนเมษายน-13 มิถุนายน พบ 2.58% เดือนเมษายน-20 มิถุนายน พบ 4.09 % และเมษายน-27 มิถุนายน พบ 5.05% ตัวเลขดังกล่าวทำให้เห็นว่า ในต่างจังหวัดกว่า 90% ยังเป็นอัลฟา แต่กรุงเทพฯ เดลตาจะเพิ่มขึ้นมากกว่า

นอกจากนี้ หากพิจารณาเพียงสัปดาห์เดียวที่ผ่านมา คือ ระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2564 จากตัวอย่าง 2,766 ตัวอย่าง ภาพรวมทั้งประเทศ พบสายพันธุ์เดลตา 16.59% ซึ่งเพิ่มเยอะที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร ประมาณ 1 ใน 3 เป็นสายพันธุ์เดลตาถึง 32.39% ขณะที่ภูมิภาคเดลตาอยู่ที่ 7.34%

ดังนั้น หากอัตรายังเป็นแบบนี้ คาดว่า 2-3 เดือน สายพันธุ์เดลตา ในเขตกรุงเทพมหานคร จะมากกว่าสายพันธุ์อัลฟา ซึ่งเราจะติดตามข้อมูลไปเรื่อย ๆ สรุปคือ เราคาดว่าไม่เกิน 2 เดือน เดลตาจะมาแทนอัลฟา” นพ.ศุภกิจกล่าว

ไวรัส สัดส่วน

ขณะที่ ในสัปดาห์นี้ สายพันธุ์เดลตา มีเพิ่มที่พะเยา 1 ราย เพชรบูรณ์ 1 ราย อุตรดิตถ์ 4 ราย อุทัยธานี 2 ราย นครสวรรค์ 11 ราย พระนครศรีอยุธยา 7 ชลบุรี 1 ราย ขอนแก่น 3 ราย ร้อยเอ็ด 3 มหาสารคาม 1 ราย กาฬสินธุ์ 6 ราย อุดรธานีเพิ่มอีก 23 ราย สกลนครเพิ่ม 22 ราย นครพนม 3 ราย บึงกาฬ 4 ราย เลย 20 ราย หนองคาย 2 ราย หนองบัวลำภู 12 ราย จะเห็นว่าเขตสุขภาพ 8 มีเกือบทุกจังหวัด

ที่สำคัญคือ ส่วนใหญ่ได้ข้อมูลว่า ไปจากกรุงเทพฯ เป็นการเดินทางกลับบ้าน แคมปคนงานก็อาจจะมี ซึ่งขณะนี้รัฐก็เข้าไปดูแล โฟกัสที่แคมป์ก่อสร้าง เพราะข้อมูลมีการแพร่ของเดลตา

เป็นที่น่าสังเกตว่า เดลตาเดิมไม่มีในภาคใต้ แต่วันนี้พบนราธิวาส 2 ราย จากการสอบข้อมูลเป็นคนข้ามมาจากรัฐเคดาห์ ส่วนกรุงเทพฯ เพิ่มมากสุด 331 ราย ส่วนใหญ่แคมป์คนงานเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ ๆ จะเจอสายพันธุ์นี้ด้วย ทำให้ทั้งสัปดาห์เพิ่ม 459 ราย

ไวรัส รวม

ในส่วนของจำนวนผู้ติดเชื้อ ที่พบจำแนกตามสายพันธุ์สำคัญ ดังนี้

สายพันธุ์อัลฟา B.1.1.7 (อังกฤษ) รวม 7,859 ราย คิดเป็น 86.31% แบ่งเป็น

ตั้งแต่วันที่ 21-27 มิถุนายน 2564 จำนวน 2,218 ราย

เดือนเมษายน-20 มิถุนายน 2564 จำนวน 5,641 ราย

สายพันธุ์เดลตา B.1.617 (อินเดีย) รวม 1,120 ราย คิดเป็น 12.30% แบ่งเป็น

ตั้งแต่วันที่ 21-27 มิถุนายน 2564 จำนวน 459 ราย

เดือนเมษายน-20 มิถุนายน 2564 จำนวน 661 ราย

สายพันธุ์เบตา B.1.351 (แอฟริกาใต้) รวม 127 ราย คิดเป็น 1.39% แบ่งเป็น

ตั้งแต่วันที่ 21-27 มิถุนายน 2564 จำนวน 89 ราย

เดือนเมษายน-20 มิถุนายน 2564 จำนวน 38 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม