ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘มหาดไทย’ ส่งหนังสือ ‘ด่วนที่สุด’ ชี้แจงทั่วประเทศ แนวทางใช้งบ ‘ฉีดวัคซีนโควิด’

“ปลัดกระทรวงมหาดไทย” ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ แจงแนวทางใช้ “งบประมาณ” ฉีดวัคซีนโควิด ให้ประชาชน

วันนี้ (4 มิ.ย.)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยระบุว่า

ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมหลายแห่ง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รับผิดชอบจัดเตรียมสถานที่ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฉีดวัคซีนให้ประชาชนนั้น

ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง จึงซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชน โดยแบ่งออกเป็น 2 เรื่องใหญ่ คือ

  • ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่เพื่อฉีดให้กับประชาชน
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์ และการจัดรถรับส่งประชาชนไปฉีดวัคซีนในสถานที่ที่ทางราชการกำหนด

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือ ดังนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม