ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ป่วนหนัก! หลายโรงพยาบาล แจ้งเลื่อนฉีดวัคซีนเข็มแรก 7 มิ.ย.

แจ้งเลื่อนฉีดวัคซีน เกิดอะไรขึ้น!! แผนฉีดวัคซีน 7 มิ.ย. ป่วนหนัก โรงพยาบาลทะยอยแจ้งเลื่อน แม้โรงพยาบาลรัฐ อย่างโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ บอกได้แค่ 970 โดส รับเฉพาะคนที่ลงทะเบียน 7 มิ.ย.เท่านั้นส่วนโรงพยาบาลหัวหิน แจ้งฉีดได้แค่ 930 โดส ขณะโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม แจ้งเลื่อนฉีดวัคซีนภาครัฐที่ลงทะเบียนผ่าน”หมอพร้อม”

ตามแผนการฉีดวัคซีโควิด-19 ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ ซึ่งจะเริ่มฉีดพร้อมกันทั่วประเทศวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยกระทรวงสาธารณสุข จะกระจายวัคซีนไปยัง 76 จังหวัด ตามแผนการจัดสรรของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณาการฉีดในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

ก่อนหน้านี้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า ตามนโยบายของ ศบค.มีเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรก จำนวน 50 ล้านโดส ให้เสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 กำหนดเริ่มฉีดวัคซีนอย่างเป็นทางการวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ยืนยันว่าทุกจังหวัดจะมีวัคซีนฉีดแน่นอน วัคซีนที่รัฐบาลจัดหาทั้งวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้าและซิโนแวค สามารถฉีดได้ในกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบไปยังโรงพยาบาลต่างๆเบื้องต้นพบว่า เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โพสต์ข้อความ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โดยระบุว่า ขณะนี้ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด -19 รอบแรก สำหรับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค จากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว มีทั้งวัคซีนแอสตราเซเนกา และซิโนแวค จำนวน 970 โดส ซึ่งวัคซีนที่ได้มาไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ที่จองสิทธิฉีดและขึ้นทะเบียนผ่าน “หมอพร้อม” ไว้

แจ้งเลื่อนฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จึงขอกำหนดให้บริการวัคซีนรอบแรก เฉพาะผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 จำนวน 970 คนก่อน โดยรับบริการได้ที่ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. นำบัตรประชาชนตัวจริงมายื่น ณ จุดลงทะเบียน ที่ชั้น 1 (บริเวณลานจอดรถ) อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

• รายชื่อผู้ได้รับการฉีดวัคซีน วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ตามที่แนบท้ายนี้ และสามารถตรวจเช็ครายชื่อได้ที่ face book สำนักงานสาธารณสุขประจวบคีรีขันธ์, face book โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

• ผู้ที่ลงทะเบียนนัดหมายไว้ วันที่ 8- 11 มิถุนายน 2564 ยังไม่ต้องมา * หากโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้รับจัดสรรวัคซีนเพิ่ม จะแจ้งให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้ให้ทราบทันที

• กรณีสละสิทธิ ไม่สามารถยกสิทธิให้ผู้อื่นได้

รพ.หัวหินแจ้งฉีดได้แค่ 930 โดส

ขณะที่ โรงพยาบาลหัวหิน ขอแจ้งปรับตารางการให้บริการฉีดวัคซีน covid -19  ประกาศว่า เนื่องจาก รพ. หัวหินได้รับจัดสรรวัคซีนรอบแรกมา 930 โดส จึงขอให้เฉพาะผู้มีนัดหมายที่ตึกส้ม และตึกเหลือง รพ. หัวหิน ในวันที่ 7 มิ.ย. ทั้งวัน และ ที่หัวหิน 3 วันที่ 7 มิ.ย. เฉพาะช่วง 9:00-11.00 น. มารับวัคซีนรอบแรกได้ในวันที่ 7 มิ.ย. 64 ที่ ตึกส้ม รพ หัวหินที่เดียว
ผู้ที่มีนัดหมายนอกเหนือจากนี้ รพ.จะแจ้งวันเวลานัดใหม่ให้ทราบทันทัที่ได่รับจัดสรรวัคซีนรอบใหม่

แจ้งเลื่อนฉีดวัคซีน

ขณะเดียวกันที่เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม Chiangmai Ram Hospital โพสต์ข้อความ แจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีนภาครัฐที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม

เรียน ท่านที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐผ่านระบบ “หมอพร้อม” กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

โรงพยาบาลได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิดให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว และยังคงยืนยันให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐ เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนของภาครัฐ แต่ทั้งนี้ทาง #ภาครัฐขอเลื่อนการจัดส่งวัคซีนโควิด-19 ที่จัดสรรมาให้โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ออกไปก่อน อย่างไม่มีกำหนด หากมีความคืบหน้าจากภาครัฐ ทางโรงพยาบาลจะรีบแจ้งให้ท่านทราบโดยทันที

หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับวัคซีนโควิดหมอพร้อมจ.เชียงใหม่ ท่านสามารถติดต่อสอบถามไปยัง สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ เบอร์โทร 053-211048-50

เครือบางปะกอกและปิยะเวท ได้รับวัคซีนไม่ครบ

ขณะที่โรงพยาบาลปิยะเวท โพสต์ข้อความ ประกาศเรื่องการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการกระจายวัคซีนของภาครัฐ ทำให้โรงพยาบาลไม่ได้รับวัคซีนครบตามจำนวนและวันที่ ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

จึงต้องแจ้งให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้กับโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวท จำนวน 39,430 คน ทราบว่า ทางโรงพยาบาล ยืนยันที่จะดูแลคนไข้ทั้งหมดที่ลงทะเบียนกับเราให้ได้รับวัคซีนอย่างแน่นอน โดยจะมีการปรับจำนวนที่ได้รับในแต่ละวันตามจำนวนวัคซีนที่ได้มา ซึ่งวัคซีนจะได้รับวันละเท่าไหร่ จะทราบวันต่อวันจึงขอให้ทุกท่านรอติดตามประกาศจากหน้าเพจ ไลน์ และเว็บไซต์ของโรงพยาบาล และสำหรับท่านที่ได้ฉีดจะได้รับ SMS แจ้งก่อนวันฉีดอย่างน้อย 1 วัน
ขณะที่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง แจ้งว่า ทุกสิทธิ์ยังเป็นของท่านแค่รอวันที่แจ้งใหม่ เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ จังหวัดลำปาง
สำหรับท่านที่ลงทะเบียนไว้ไม่ต้องกังวลใจ เมื่อทางจังหวัดได้รับวัคซีนมาขอให้มั่นใจในระบบการบริหารจัดการตามลำดับคิวการจอง ทั้งนี้หากท่านกังวลใจสามารถติดต่อสอบถามได้ ณ.รพ.ที่ท่านขอรับวัคซีน
โดยทางจังหวัดลำปาง ได้ประกาศระบุว่า ตามที่ประชาชนจังหวัดลำปาง มีการแจ้งความประสงค์ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นจำนวนมาก ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” และผ่านอสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งได้นัดหมาย วัน เวลา ในการฉีดวัคซีน กับสถานบริการที่ท่านเลือกไว้แล้ว
เนื่องจากมีการระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จึงทำให้จังหวัดลำปางได้รับการจัดสรรวัคซีนมาได้น้อยกว่าที่คาดหวังไว้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องยกเลิก การนัดหมาย ในการให้บริการฉีดวัคซีนไปก่อน อย่างไรก็ตาม คิวจองวัคซีนจองท่านยังอยู่ โรงพยาบาลที่ท่านแจ้งความประสงค์ผ่านแอปพลิเคชั่น”หมอพร้อม” จะติดต่อแจ้งวันเวลาในการฉีดที่แน่นอนให้ท่านทราบอีกครั้ง ผ่านช่องทางดังนี้
1. กรณีจองผ่านแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” เจ้าหน้าที่จะติดต่อมาที่เบอร์ของท่านหรือ จะแจ้งให้ท่านทราบที่บ้าน
2.กรณีแจ้งความประสงค์ผ่าน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบ
ส่วนที่จังหวัดเลย เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลเลย โพสต์ข้อความระบุ AstraZeneca มาแล้ว แต่…เริ่มทยอยมา ไม่พอสำหรับการฉีดแก่ผู้ที่ลงทะเบียนนัดไว้ ในแต่ละวัน ได้ครบทุกคนแน่ๆค่ะ เพียงแค่ไม่ตรงกับวัน เวลาที่เราจองคิวไว้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก#เราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน#โรงพยาบาลเลยรักคุณ
เช่นเดียวกับที่จังหวัดอุดรธานี ก่อนหน้านี้ นายอุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่าจังหวัดอุดรธานีมีผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค ลงทะเบียนจองวัคซีนกับ “หมอพร้อม” ประมาณ 246,000 คน  แยกเป็นการจองวันที่ 7 มิถุนายน 2564 จำนวน 13,152 คน วันที่ 8 มิถุนายน 2564 จำนวน 12,104 คน และวันที่ 9 มิถุนายน 2564 จำนวน 11,429 คน
ล่าสุดได้รับแจ้งจัดสรรวัคซีน “แอสตรา เซเนกา” มาให้อุดรธานี 3,600 โดส ซึ่งต่ำกว่าที่เราคาดกาลไว้มาก อาจจะต้องเลื่อนที่มีนัดไว้ออกไปก่อน โดยวัคซีนส่วนนี้ หรืออาจจะเข้ามาเพิ่ม ต้องให้คณะกรรมการวัคซีนจังหวัดตัดสินใจ
อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight