ดูหนังออนไลน์
COVID-19

คลัสเตอร์แคมป์คนงาน ปากเกร็ด ยังแรง ดันยอดติดเชื้อใหม่ นนทบุรี วันนี้ 165 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 165 ราย โดยสรุปย่อ ดังนี้

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 165 ราย (เชิงรุกแคมป์คนงานในอำเภอปากเกร็ด 95 ราย, สาเหตุอื่น ๆ 70 ราย) เป็นผู้ป่วนมีอาการ 29 ราย คิดเป็น 17 % ไม่มีอาการ 136 ราย คิดเป็น 82 %

สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ แคมป์คนงาน สถานที่ทำงาน ตลาด และครอบครัว

เพศหญิง 76 ราย เพศชาย 89 ราย โดยเป็นต่างชาติ 72 ราย (พม่า 36 ราย และกัมพูชา 36 ราย)

ภูมิลำเนา ผู้ป่วยโควิดรายใหม่

  • อำเภอปากเกร็ด 95 ราย
  • อำเภอเมือง 29 ราย
  • อำเภอบางใหญ่ 17 ราย
  • อำเภอบางบัวทอง 11 ราย
  • อำเภอบางกรวย 10 ราย
  • อำเภอไทรน้อย 3 ราย

ความสัมพันธ์ สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 70 ราย (ในครอบครัว 17 ราย, ที่ทำงาน/เพื่อน 53 ราย) เป็น เจ้าหน้าที่ในเรือนจำ 5 ราย ค้าขาย 4 คน (ตลาดมหานาค , ตลาดรถไฟ , ไม่ระบุ) และครู 4 ราย พนักงานบริษัท 4 ราย แม่บ้านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม