ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ลามไม่หยุด! ‘คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปเนื้อไก่’ ไปถึงครอบครัวแล้ว เด็กติดด้วย

“คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปเนื้อไก่” ยังลามไม่หยุด ล่าสุด ครอบครัวติดโควิดด้วยแล้ว รวมถึง เด็กชาย 4 ขวบ และเด็กหญิง 7 ขวบ ติดเชื้อจากญาติ ที่มาสมัครงานในโรงงาน

วันนี้ (2 มิ.ย.)  นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นพ. ชาญชัย บุญอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมครั้งที่ 97/2564 ทางออนไลน์  เรื่องการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการ และข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

นพ.ชาญชัย รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ พบผู้ป่วยระลอกใหม่ 2 ราย อยู่ในพื้นที่ อำเภอปากช่อง เป็นเด็กชาย และเด็กหญิง วัย 4 ปี และ 7 ปีต ตามลำดับ รวมยอดสะสม 943 ราย เสียชีวิต 11 ราย รักษาหายแล้ว 799 ราย และยังอยู่ในโรงพยาบาล 133 ราย

ทั้งนี้  ผู้ป่วยใหม่ทั้ง 2 ราย มีความเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อลำดับที่ 940 เป็นหญิงอายุ 23 ปี และลำดับที่ 941 เป็นหญิงอายุ 24 ปี ทั้ง 2 รายเป็นชาว อำเภอปากช่อง

  • วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ป่วย 2 ราย เดินทางไปสมัครงาน ที่โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ซีพีเอฟ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี
  • วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2564  ปฐมนิเทศภายในโรงงาน
  • วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 เดินทางไปทำงานโดยนั่งรถตู้
  • วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2564  หยุดทำงาน
  • วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 โรงงานแจ้งมีลูกจ้างติดเชื้อจำนวนมาก
  • วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลปากช่องนานา อำเภอปากช่อง
  • วันที่ 1 มิถุนายน 2564  ทราบผลยืนยันติดเชื้อ

จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ขยายผล ติดตามกลุ่มเสี่ยงที่เป็นบุคคลในครอบครัว และกลุ่มเพื่อนที่มีกิจกรรมทางสังคม

จากนั้น การติดเชื้อขยายวง 2 กลุ่มครอบครัว จำนวน 2 ราย ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลาน พักอาศัย และรับประทานอาหารร่วมกัน คือผู้ป่วยลำดับที่ 942 เด็กหญิงอายุ 7 ปี และลำดับที่ 943 เด็กชายอายุ 4 ปี ทั้ง 2 ราย มีภูมิลำเนา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง ถือเป็นคลัสเตอร์ขยายวงจากโรงงานแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้ ได้รับแจ้งจากโรงงาน มีลูกจ้างเป็นชาว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 358 คน หลังโรงงานปิดปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาจเกิดการเคลื่อนย้ายของประชากร และส่วนหนึ่งเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา มีคำสั่งให้นายอำเภอ 32 แห่ง บูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อร้ายแรงอย่างเคร่งครัด

กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่เสี่ยงสูงต้องมารายงานตัวกับผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่พักอาศัยภายใน 12 ชั่วโมง หากละเมิดไม่ปฏิบัติตามถือเป็นพฤติการณ์ฝ่าฝืนมาตรา 49 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) โรคติดต่อ พ.ศ 2558 อัตราโทษระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อให้เบ็ดเสร็จ

อ่านข่าวเพิ่มเติม