COVID-19

‘ปลัดยุติธรรม’ เด้ง 2 ผบ.เรือนจำ ‘แปดริ้ว-ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง’ ไม่ตอบสนองแก้โควิด

ปลัดยุติธรรม สั่งเด้ง 2 ผบ.เรือนจำ “ฉะเชิงเทรา-ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง” เหตุไม่ตอบสนองการสั่งการแก้ปัญหาโควิด หลังเรือนจำ มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น

วันนี้ (1 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 184/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ผู้ต้องขัง โควิด ๒๑๐๖๐๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545  มีคำสั่งมอบหมายให้ นายกรีฑา แก้วเทศ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

โดยให้ น.ส.สมสกุล แอลเฟรด นักทัณฑวิทยาเชี่ยวชาญ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

cats565656

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งย้าย นายกรรพฤกษ์ ไม้เรียง ผู้อำนวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง เป็นผู้ตรวจกรมราชทัณฑ์ และให้ นายสมศักดิ์ เกียรติดานุสรณ์ ผู้ตรวจกรมราชทัณฑ์ ไปเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางแทน

รายงานข่าวระบุว่า คำสั่งย้ายดังกล่าวมีขึ้น เนื่องจาก นายวิศิษฏ์ ไม่พอใจการทำงานของผู้บัญชาเรือนจำ ทั้ง 2 แห่ง ในการแก้ปัญหาโควิด หลังเรือนจำมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น

อีกทั้ง ยังมีเรื่องของการทำงาน ที่ไม่ตอบสนองต่อการสั่งการของนายวิศิษฏ์ ในช่วงเป็นประธานการประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กรมราชทัณฑ์

คำสั่งย้ายดังกล่าว ยังมีขึ้นหลังเมื่อวานนี้ (31 พ.ค.) ตามตัวเลขแจ้งยอดผู้ป่วยในเรือนจำฉะเชิงเทราที่ติดเชื้อโควิด-19 วันเดียว ตรวจพบถึง 660 คน ทำให้เรือนจำมีผู้ป่วยสะสมสูงถึง 1,218 ราย เป็นผู้ต้องขังชาย 1,130 ราย และผู้ต้องขังหญิง 88 ราย ขณะที่เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา มีผู้ต้องขังรวมทั้งหมด 2,693 คน

นอกจากนี้ ยังมีการส่งตัวผู้ต้องขังที่มีอาการหนักออกไปรักษานอกเรือนจำ ที่โรงพยาบาลพุทธโสธร จำนวน 8 ราย เป็นชาย 7 ราย และหญิง 1 ราย ซึ่งผู้ป่วย 8 รายนี้ มีผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคถึง 3 ราย

ทำให้วันนี้ ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลสนามเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องทำงานกันอย่างหนัก เพื่อคัดแยก คัดกรองผู้ต้องขังส่วนที่เหลืออีกครึ่งเรือนจำ ที่ยังไม่ติดเชื้อ พร้อมกันนี้ยังมีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ตามหอนอนผู้ป่วยทั้ง 13 ห้อง เพื่อสอบสวนอาการที่เกิดขึ้น จากผู้ต้องขังที่ติดเชื้อทั้งหมด

อ่านข่าวเพิ่มเติม