COVID-19

คลัสเตอร์ ‘รง.แคลคอมพ์’ โควิดสะสมพุ่ง 5,207 ราย สั่งปิดโรงงานต่อ วันนี้เพชรบุรี ติดเชื้อใหม่ 166 ราย

คลัสเตอร์ รง.แคลคอมพ์ ยังเจอผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง วันนี้เพิ่มอีก 147 ราย สะสมแล้ว 5,207 ราย ยอดผู้ติดเชื้อใหม่ จ.เพชรบุรีวันนี้ 166 ราย สั่งปิดโรงงานไม่มีกำหนด 

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 99/2564 รายงานการตรวจเชิงรุก คลัสเตอร์ รง.แคลคอมพ์ เขาย้อย จ.เพชรบุรี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากคลัสเตอร์โรงงาน เพิ่มอีก 147 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสมจากคลัสเตอร์โรงงาน 5,207 ราย แยกเป็นแรงงานไทย 1,614 ราย แรงงานต่างด้าว 3,593 ราย

เพชรบุรี

 

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จ.เพชรบุรี วันนี้ (1 มิถุนายน 2564) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 166 ราย (รวมผู้ติดเชื้อใหม่จากโรงงานแคลคอมพ์) รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 5,912 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมผู้เสียชีวิตสะสม 7 ราย

นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า หลังจากมีการประกาศปิดพื้นที่ เสี่ยงระบาด หกตำบล ในอำเภอเขาย้อย แรงงานทุกคนที่อาศัยในบ้านพัก หรือหอพัก ห้ามออกนอกเคหสถานโดยเด็ดขาด ขณะนี้ยังคงเร่งการค้นหาผู้ติดเชื้อ นอกจากตรวจคนในโรงงานแล้ว ก็จะตรวจค้นหาในชุมชนรอบข้างด้วย

ทั้งนี้ เมื่อพบผู้ติดเชื้อ จะรีบเอามาเข้ารับการรักษา และทำการสอบสวนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อการควบคุมโรค ปิดล้อมการแพร่ระบาด ไม่ให้คนที่อยู่ในโรงงานออกมาสัมผัสกับคนข้างนอก เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อของคนในชุมชนรอบข้างลดการติดเชื้อให้เหลือน้อยที่สุด ก็จะสามารถควบคุมโรคได้ ตามมาตรการ bubble and seal

เพชรบุรี2

นอกจากนี้ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าจังหวัดเพชรบุรี ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดเพชรบุรีที่ 871/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ขยายระยะเวลาการบังคับบางมาตรการ ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 790/2564 ดังนี้

1. ห้ามบุคคลใดเข้าไป หรือออกจากบริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เว้นแต่ได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานควบคุมโรค สำหรับแรงงานชาวไทยและแรงงานต่างด้าวของบริษัทฯ ให้ดำเนินการกักตัวเอง เพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย หรือสถานที่ที่ทาง ราชการกำหนด

2. ขยายเวลาการใช้สถานที่ ป้องกันและควบคุมโรค ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ อาคารโรงงานที่ 11 และอาคารโรงงานที่ 12 ของบริษัท แคล-คอมพ์ฯ ห้ามชุมนุม ทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกันในพื้นที่ฯ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งอื่นเปลี่ยนแปลง

อ่านข่าวเพิ่มเติม