ดูหนังออนไลน์
COVID-19

มาดูกัน คลัสเตอร์โควิด รายจังหวัด รง.แคลคอมพ์ ยอดสะสมพุ่ง 4,476 ราย

คลัสเตอร์โควิด รายจังหวัด ศบค.เผย พบคลัสเตอร์ใหม่ โรงงานอาหารแช่แข็ง อ.บางบ่อ สมุทรปราการ ติดเชื้อแล้ว 55 ราย ส่วน รง.แคลคอมพ์ เพชรบุรี สะสม 4,476 ราย

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดย คลัสเตอร์โควิด รายจังหวัด ดังนี้

คลัสเตอร์โควิด รายจังหวัด

  • จังหวัดปทุมธานี ตลาดสี่มุมเมือง กระจายใน กทม. และปริมณฑล มีผู้ป่วยรายใหม่ 58 ราย ยอดสะสมในคลัสเตอร์ 1,582 ราย
  • จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่เมืองสมุทรปราการ และกทม. จากโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ เนื้อสัตว์ ชาวไทยและเมียนมาร์ ผู้ป่วยรายใหม่ 13 รายยอดสะสม 315 ราย ตลาดสำโรง ป่วยใหม่ 7 ราย สะสม 58 ราย และพบคลัสเตอร์ใหม่ พื้นที่อำเภอบางบ่อ ในโรงงานอาหารแช่แข็ง พบผู้ป่วย 55 ราย

1

  • จังหวัดสระบุรี กระจายใน 5 จังหวัด สถานที่เกิดการระบาด โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ มีชาวไทยและกัมพูชา ป่วยใหม่ 71 ราย ยอดสะสม 414 ราย
  • จังหวัดเพชรบุรี กระจายใน 11 จังหวัด จากโรงงาน แคลคอมพ์ฯ โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีชาวไทย เมียนมา กัมพูชา อินเดีย จีน ป่วยใหม่ 145 ราย สะสม 4,476 ราย
  • จังหวัดระนอง เมืองระนอง แรงงานแพปลาชาวเมียนมา ป่วยใหม่ 25 ราย สะสม 663 ราย
  • จังหวัดตรัง เมืองกันตัง ย่านตาขาว คลัสเตอร์โรงงานผลิตถุงมือ และระบาดต่อเนื่องไปในชุมชน ป่วยใหม่ 153 ราย สะสม 300 ราย
  • จังหวัดนราธิวาส อำเภอตากใบ สัมผัสกันในชุมชน ป่วยใหม่ 26 ราย สะสม 200 ราย

2

นอกจากนี้ ยังมีการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งทาง ผู้อำนวยการ ศบค. ให้นโยบายว่า ให้ฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบแนวชายแดน และวันนี้มีลักลอบจากชายแดนกัมพูชา 78 คน เมียนมา 40 คน ลาว 9 คน รวมแล้ว 164 คน

พร้อมกันนี้ ยังมีการประชุมกันเรื่องของจังหวัดสระแก้ว ซึ่งติดกับพื้นที่ของทางประเทศกัมพูชา หลังจากมีรายงานว่า มีการเดินทางเข้ามาร่วม 1,000 คน มีการติดเชื้อในจำนวนที่สูงหลาย 10%

ดังนั้น สิ่งที่ต้องการ คือ คนที่ติดเชื้อ ต้องเข้าโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม โดยทางด้านสาธารณสุข ร่วมกับภาคเอกชน ช่วยกันดูแลเเล้ว ยังมีเตียงเพียงพอ ส่วนกรณีที่ไม่ป่วย ต้องมี Local quarantine หรือสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ ในพื้นที่

ขณะที่ทีมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ของสระแก้ว ได้ประชุมทางไกล แจ้งว่า โลคอล ควอรันทีน ในพื้นที่อาจจะไม่พอ ในจังหวัดใช้ไปแล้วจำนวนมาก จึงจะขอพื้นที่เพิ่มเติม ในจังหวัดใกล้เคียง ทางที่ประชุมเห็นชอบจะสั่งการต่อไป เป็นการช่วยสนับสนุน ให้เดินทางเข้ามาผ่านช่องทางที่ถูกต้อง แล้วจะมีพื้นที่รองรับและดูแล ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

อ่านข่าวเพิ่มเติม