ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘มท.’ ลุยแก้ระเบียบ ปลดล็อก ‘ท้องถิ่น’ จ่ายเงินซื้อวัคซีนโควิดเอง

“วิษณุ” เผย “มท.” ลุยแก้ระเบียบ ปลดล็อก “อปท.” จ่ายเงินซื้อวัคซีนโควิด – 19 เอง

จากกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลายจังหวัด ต้องการนำงบประมาณไปจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อนำไปฉีดให้ประชาชนภายในจังหวัดของตัวเอง แต่ยังติดขัดระเบียบบางข้อทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น

วิษณุ อปท. ซื้อวัคซีน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  อบจ. ติดขัดระเบียบบางข้อ จึงดำเนินการจัดซื้อวัคซีนเองไม่ได้ ดังนั้น อบจ. ควรไปหารือกับกระทรวงมหาดไทย

เท่าที่ตนทราบ กระทรวงมหาดไทยกำลังพิจารณาอยู่ โดยระเบียบที่ติดขัดอยู่เป็นเรื่องการใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บางข้อที่ได้กำหนดไว้ว่า สามารถนำเงินไปใช้ในการพัฒนาหรือเรื่องอื่นใดได้บ้าง แต่ไม่ได้เขียนเผื่อไว้ให้นำไปจัดซื้อวัคซีนได้ เพราะในอดีตยังไม่เคยเกิดกรณีเช่นนี้มาก่อน และรัฐบาลมีหน้าที่จัดซื้อวัคซีนมาฉีดป้องกันโรคให้ประชาชนได้อยู่

แต่เมื่อวันนี้เริ่มมีกรณีตัวอย่าง กระทรวงมหาดไทยสามารถนำมาพิจารณาและดำเนินการแก้ไขได้เอง เพราะเขามีคณะกรรมการที่รับผิดชอบตรงนี้อยู่แล้ว และกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องเสนอเรื่องมาขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ด้านกรณีที่บางฝ่ายเสนอให้เปิดช่องแก่ อปท. ติดต่อขอซื้อจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีนได้โดยตรง นายวิษณุ กล่าวว่า ตอนนี้บริษัทผู้ผลิตวัคซีนยังต้องการขายให้หน่วยงานภาครัฐ ทำให้ อปท. ยังไม่สามารถติดต่อขอซื้อจากผู้ผลิตโดยตรง  ดังนั้น ถ้าเขาต้องการจะจัดซื้อในช่วงนี้ สามารถติดต่อหน่วยงานอย่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม