ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สวนสาธารณะปลอดโควิด กรมอนามัยเผยแนวทางคุมเข้ม หลังผ่อนคลาย

กรมอนามัย เผย แนวทางคุมเข้มสวนสาธารณะ หลังผ่อนคลาย ใช้มาตรการ 3 สร้าง ป้องกันโควิด สร้างมาตรฐาน สร้างความปลอดภัย สร้างความมั่นใจ

นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในงานเสวนาเรื่อง “ออกกำลังกายในสวนสาธารณะ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ไม่ปลอดภัยจริงหรือ ?” เพื่อหาแนวทางการเปิดสวนสาธารณะสำหรับประชาชนหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ว่า การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมสุขภาพที่สำคัญ ที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสูงขึ้น หรือหากติดเชื้อโควิด-19 ก็จะมีภาวะโรค หรือมีอาการที่ไม่รุนแรง ร่างกายฟื้นฟูได้เร็วขึ้น

สวนสาธารณะ

แม้ว่าขณะนี้สถานประกอบการหลายประเภท ยังคงปิดให้บริการหรือปรับรูปแบบใหม โดยให้ใช้เวลาอยู่นอกบ้านให้น้อยที่สุด ซึ่งรวมถึงสวนสาธารณะ ที่ยังไม่อนุญาตให้มีการทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะได้ แม้ว่าจะเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อโอกาสติดเชื้อโควิด 19 น้อยที่สุด เนื่องจากการออกกำลังกายในพื้นที่กลางแจ้ง หรือสวนสาธารณะ ลานกีฬากลางแจ้ง เป็นพื้นที่เปิด มีแสงแดด มีอากาศถ่ายเทสะดวก พื้นที่กว้างขวาง ไม่แออัด ผู้ที่มาออกกำลังกาย สามารถเว้นระยะห่างจากผู้อื่นได้มากกว่า 2 เมตร

ดังนั้นหากมีมาตรการผ่อนปรนกิจการ และกิจกรรมด้านสถานที่ออกกกำลังกาย ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สวนสาธารณะ ลานกีฬากลางแจ้ง จะได้รับการผ่อนปรนเป็นอันดับแรก

สำหรับแนวทางการเปิดสวนสาธารณะนั้น กรมอนามัยได้เน้นย้ำมาตรการ 3 สร้างคือ สร้างมาตรฐาน สร้างความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจ ให้กับประชาชนในการป้องกันโควิด-19 โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้แคมเปญ “ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน มุ่งมั่นป้องกันโควิด-19” เพื่อให้ประชาชนได้รับการประเมินความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกันโรคตามมาตรการป้องกันโรค และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่ออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการพื้นฐาน คือ การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่อมาใช้บริการ มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร และไม่ควรจับกลุ่มคุยกัน หรือจับกลุ่มกันเดิน และควรมีการวางแผนช่วงเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในกลุ่มคนจำนวนมาก

ที่สำคัญทั้งก่อนและหลังทำกิจกรรม ขอให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 70% เมื่อกลับถึงบ้านให้เปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที

ขณะเดียวกัน หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลสวนสาธารณะ ต้องคุมเข้มตั้งแต่ประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus จำกัดทางเข้าออกเพียงทางเดียว จัดให้มีจุดคัดกรองพนักงานดูแลและผู้มาใช้บริการ ด้วยการสังเกตและสอบถามอาการในเบื้องต้น หรือใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย

หากพบว่ามีไข้หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการป่วย เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ต้องงดให้บริการและแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันที

ส่วนผู้ดูแลหรือผู้ปฏิบัติงานในสวนสาธารณะต้องประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย” เพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน และลดการแพร่กระจายโรคไปยังเพื่อนร่วมงาน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ จัดให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีการทำกิจกรรมอย่างทั่วถึงด้วย

ในส่วนของบริเวณพื้นที่ทางเดินออกกำลังกาย พื้นถนน ประตู สวน เก้าอี้ ม้านั่ง จุดให้บริการน้ำดื่ม ก๊อกน้ำดื่ม อุปกรณ์และอื่น ๆ ที่มีการใช้ร่วมกันภายในสวนสาธารณะเป็นประจำทุกวัน ก่อนและหลังเปิดสวนสาธารณะ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดวันละ 2 ครั้ง

“โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นจุดสัมผัสหรือที่ใช้ร่วมกัน เช่น ห้องส้วม ให้หมั่นทำความสะอาดอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง และให้จัดเก้าอี้นั่งในบริเวณสวนสาธารณะให้มีระยะห่างกัน 1-2 เมตร จัดให้มีถังขยะสภาพดีที่มีฝาปิด สำหรับทิ้งขยะและให้รวบรวมขยะออกจากสวนสาธารณะทุกวันเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป”นายแพทย์สราวุฒิ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม