ดูหนังออนไลน์
COVID-19

[อัพเดท]สสจ.ลั่นเชียงใหม่ปลอดภัยแล้ว! วันนี้ติดเชื้อ 1 ราย ห่วงคนเดินทางเข้าแพร่เชื้อ

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต ระบุพื้นเชียงใหม่ปลอดภัยแล้วระดับหนึ่ง แต่ยังห่วงคนจากพื้นที่เสี่ยงเดินทางเข้าพื้นที่

 

โควิดเชียงใหม่

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ระลอกเดือนเมษายนจังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง 1 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 4,083 ราย รักษาหายแล้ว 3,957 ราย คิดเป็นร้อยละ 97 ของผู้ป่วยทั้งหมด ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 102 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้จังหวัดเชียงใหม่มียอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 24 ราย

สำหรับรายละเอียดของผู้เสียชีวิต รายที่ 24 ที่ได้มีการรายงานไปเมื่อวานนี้ (29 พ.ค. 64) เป็นชายไทย อายุ 59 ปี ไม่มีโรคประจำตัว อยู่ในพื้นที่เสี่ยงระบาดเรือนจำกลางเชียงใหม่ โดยได้ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ด้วยอาการไข้สูง หายใจเหนื่อยหอบ ออกซิเจนในเลือดต่ำ วันที่ 27 พฤษภาคม เริ่มมีการติดเชื้อในกระแสเลือด ระบบหายใจล้มเหลว และวันที่ 28 พฤษภาคม พบอวัยวะภายในล้มเหลวหลายส่วน กระทั่งเสียชีวิตลงในเวลา 06.00 น.

โควิดเชียงใหม่

ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 รายที่พบในวันนี้ เป็นหญิงอายุ 46 ปี มีอาชีพทำความสะอาดโรงแรมในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ทำงานสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยได้ทำการตรวจหาเชื้อครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ไม่พบเชื้อ แต่ได้กักตัวอยู่ในโรงแรมซึ่งจัดไว้ให้แก่พนักงานที่เสี่ยงสูงทุกคน วันที่ 28 พฤษภาคม ได้ทำการตรวจหาเชื้ออีกครั้ง พบผลเป็นบวก

ทั้งนี้กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของหน่วยงานหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่มีการกักตัวอย่างจริงจัง และไม่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคเป็นวงกว้าง ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 61 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 16 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 20 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 5 ราย 

การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง มีผู้ที่เข้ารับการตรวจเพียง 539 ราย พบผู้มีผลบวกเพียง 1 ราย ทำให้จุดตรวจคัดกรองเฉพาะกิจ 2 แห่งจะหยุดให้บริการ โดยจุดตรวจศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ได้ปิดให้บริการไปแล้ว ส่วนศูนย์วัณโรคเขต 10 ถนนศรีดอนไชย จะเปิดให้บริการถึงวันที่ 4 มิถุนายนนี้ อย่างไรก็ตามประชาชนที่ไปพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน สามารถเข้ารับการตรวจหาเขื้อได้ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งได้ตามปกติ 

บอกเชียงใหม่ปลอดภัยแล้ว ห่วงคนเดินทางเข้า

สำหรับภาพรวมการระบาดระลอก 3 ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงปัจจุบันได้ทำการตรวจกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสไปกว่า 1 แสนราย พบผู้มีผลบวกร้อยละ 3.97 ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่หวังว่าประชาชนจะให้ความร่วมมือในมาตรการป้องกันโรค และไม่เกิดการระบาดระลอกใหม่อีก ซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง ตั้งแต่ 18 เมษายน ถึง 28 พฤษภาคม ที่ตรวจไปทั้งหมด 9,406 ราย พบผู้ติดเชื้อเพียงร้อยละ 0.63 เท่านั้น ซึ่งถือว่าจังหวัดเชียงใหม่มีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง

แต่ยังคงเหลือความเสี่ยงจากการนำเข้ามาจากต่างจังหวัด เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดยังไม่สงบ จึงขอฝากให้ประชาชนช่วยตรวจสอบผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง หรือนักท่องเที่ยว ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อฉบับที่ 61/2564 อย่างเคร่งครัด โดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการสแกน CM-CHANA และบันทึกข้อมูลที่เข้ามา พร้อมรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และกักตัว 14 วัน 

ส่วนผู้ที่มาทำธุรกิจหรือติดต่อราชการ ต้องมีแผนการเดินทางแสดงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อสั่งคุมไว้สังเกตเฉพาะช่วงเวลาที่เข้ามา ส่วนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว เป็นเวลามากกว่า 2 สัปดาห์ ต้องมีหลักฐานแสดงต่อเจ้าพนักงาน และไม่ต้องกักตัว 14 วัน

ในส่วนของพนักงานขับรถส่งของ ส่งสินค้า จากจังหวัดเชียงใหม่ไปพื้นที่เสี่ยง เมื่อกลับมาแล้วต้องไปติดต่อขอตรวจคัดกรองอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และกักตัวที่บ้าน ถ้าจะออกไปส่งของอีกก็ต้องไปขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน เพื่อออกไปปฏิบัติงาน เมื่อกลับมาก็ต้องเริ่มนับการกักตัวใหม่ สำหรับผู้ที่ติดเชื้อและรักษาหายแล้ว ไม่ต้องเข้ารับการตรวจซ้ำ สามารถใช้ใบรับรองแพทย์ยื่นต่อนายจ้างหรือเจ้าพนักงาน เพื่อกลับเข้าทำงาน หรือเดินทาง ได้เลย

สำหรับคลัสเตอร์ต่าง ๆ วันนี้มีคลัสเตอร์ที่ปลอดภัยแล้วจำนวน 8 คลัสเตอร์ และไม่มีคลัสเตอร์ใหม่ รวมถึงไม่มีคลัสเตอร์ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ แต่ยังคงมีคลัสเตอร์ที่เฝ้าระวังต่อเนื่องอยู่ 11 คลัสเตอร์ และคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดอีก 2 คลัสเตอร์ อย่างไรก็ตามแม้ว่าสถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่จะดีขึ้นเรื่อย ๆ แต่ประชาชนก็ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกบ้าน เว้นระยะห่าง งดการร่วมกิจกรรมต่างๆ และที่สำคัญคือการตัดสินใจจองฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนเชียงใหม่ โดยในวันที่ 7 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ จะเป็นวันแรกในการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค พร้อมเน้นย้ำวัคซีนที่ดีที่สุด คือวัคซีนที่ได้รับการฉีดโดยเร็ว 

ขณะที่ยอดการจองฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้มีกว่า 180,000 ราย โดยผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และประชาชนทั่วไป ให้จองการฉีดวัคซีนได้ที่บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลใกล้บ้าน ในการนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมพร้อมที่จะเปิดแอพพลิเคชันให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้จองคิวฉีดวัคซีน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ซึ่งจะมีการชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง ส่วนระบบหมอพร้อมขณะนี้ได้ทำการปิดการจองชั่วคราว แต่ประชาชนที่ทำการจองผ่านหมอพร้อมไว้ ยังคงมีข้อมูลอยู่ในระบบตามเดิม ยืนยันจังหวัดเชียงใหม่มีวัคซีนเพียงพอ และปลอดภัย และขอเชิญชวนประชาชน “ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อจังหวัดเชียงใหม่”

อ่านข่าวเพิ่มเติม: