COVID-19

ชี้แจงชัด! ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’ ไม่บวกกำไรแม้แต่บาทเดียว คนซื้อต้องเป็น ‘องค์กร’


เลขาฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ชี้แจงชัด! “วัคซีนซิโนฟาร์ม” ไม่บวกกำไรแม้แต่บาทเดียว คนซื้อต้องเป็น “องค์กร” ประชาชนรายคนต้องฉีดวัคซีนหลัก

วันนี้ (29 พ.ค.) ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊กเพื่อชี้แจงกรณีที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เตรียมนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อซิโนฟาร์มเพิ่มเติมว่า วัคซีนโควิด – 19 ยี่ห้อซิโนฟาร์ม ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำเข้าจากประเทศจีน จะถูกจำหน่ายในราคาต้นทุน ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนค่าวัคซีน ต้นทุนค่าขนส่ง ต้นทุนค่าเก็บรักษา และต้นทุนค่าประกัน โดยไม่บวกกำไรแม้แต่บาทเดียว

ผู้ซื้อต้องเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชนเท่านั้น โดยมีข้อกำหนดว่า ห้ามนำวัคซีนไปขายต่อแก่บุคคลอื่นเป็นอันขาด นอกจากนี้ องค์กรเอกชนจะต้องซื้อวัคซีนเพิ่มอีก 10% เพื่อบริจาคให้กับรัฐบาล นำไปฉีดให้แก่ประชาชนหรือผู้ด้อยโอกาส

อย่างไรก็ตาม ประชาชนรายบุคคลจะไม่สามารถสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มได้ ต้องรอฉีดวัคซีนหลักจากภาครัฐเท่านั้น

ซิโนฟาร์ม กำไร

สำหรับข้อความทั้งหมดเป็นดังนี้

“ต้องขอโทษที่แถลงข่าวพูดเร็วเกินไป มีคนคิดเลขไม่ทัน เข้าใจไปว่า #ราชวิทยาลัยฯ จะหากำไรจากวัคซีนตัวเลือก…..ขอเรียนว่าไม่เป็นความจริงและสรุปสั้น ๆ ดังนี้ครับ

ถ้าทุนที่ซื้อวัคซีนมา = X , ค่าขนส่ง = Y , ค่าเก็บรักษา = Z , ค่าประกัน = V ราชวิทยาลัยจะจัดให้ องค์ภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนที่ต้องการนำไปฉีดให้กับบุคลากรภายในที่มีชื่อตัวตนระบุชัดเจนในราคา X+Y+Z+V เท่านั้น ไม่มีการบวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียว และยังมีข้อกำหนดว่า ทุกแห่งจะไปขายให้บุคลากรหรือคนอื่นต่อไม่ได้เป็นอันขาด

แต่ท่านจะไปจ้างสถานพยาบาลใด ๆ ฉีดให้ สถานพยาบาลนั้น ๆ จะไปคิดค่าบริการอื่นใดเป็นข้อตกลงระหว่างสถานพยาบาลและองค์กรที่รับวัคซีนจากราชวิทยาลัยไป ดังนั้นประชาชนที่องค์กรนั้น ๆ จะดูแล จะได้รับบริการฉีดวัคซีน “ฟรี” ครับ……

อันนี้เป็นการแบ่งเบาภาระงบประมาณและการกระจายการฉีดวัคซีนให้ประเทศร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข…..แต่ประชาชนเป็นคน ๆ อาจจะไม่สามารถรับวัคซีน “ทางเลือก” นี้ได้ อย่างไรก็ดีคิวของท่านในวัคซีน “หลัก” ของประเทศจะได้เร็วขึ้น (ผมหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับ)

นอกจากนี้ ถ้าเป็นบริษัทเอกชน ราชวิทยาลัยมีข้อกำหนดว่าท่านต้องซื้อวัคซีนเพิ่มอีกร้อยละสิบเพื่อบริจาคให้รัฐนำไปฉีดให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาสและไม่ได้อยู่กับองค์กรใด ๆ เช่นผู้ค้าขายอิสระบนทางเท้า หรือในตลาด

#ใครทำอะไรได้ก็ช่วยกัน

#ฉีดวัคซีนทุกครั้งสังคมไทยได้ประโยชน์

#คิดถึงคนที่ด้อยโอกาสด้วย

นิธิ มหานนท์ 29 พค 64”

อ่านข่าวเพิ่มเติม