COVID-19

สั่งปิด ‘แม็คโครลาดพร้าว – ไปรษณีย์ คลองจั่น’ 3 วัน สกัดโควิด


เขตบางกะปิสั่งปิด “แม็คโครลาดพร้าว – ไปรษณีย์ คลองจั่น” 3 วัน สกัดโควิดระบาด

รายงานข่าวเปิดเผยว่า สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ได้ออกคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ แจ้งปิด ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาลาดพร้าว และที่ทำการไปรษณีย์ สาขาคลองจั่น เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 จึงต้องปิดดำเนินการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

แม็คโคร ลาดพร้าว ปิด

ทั้งนี้ หากพบผู้ฝ่าฝืน อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี  หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

รวมถึงอาจมีความผิดตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แม็คโคร ลาดพร้าว ปิด

อ่านข่าวเพิ่มเติม