COVID-19

ความหวังใหม่ ‘ตัวเงินตัวทอง’ ศึกษาเลือด พิชิตมะเร็ง โควิด-19 โรคอุบัติใหม่


มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาคุณสมบัติทางยาจากเลือด “ตัวเงินตัวทอง” “หวังพิชิตมะเร็ง โควิด-19 และโรคอุบัติใหม่ครั้งแรกของโลก

วิกฤติโควิด-19 ที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงโรคติดเชื้อชนิดใหม่ ๆ ที่เป็นภัยต่อมนุษย์ ทำให้เกิดความพยายามศึกษา สารพัดวิธี ที่จะนำมาซึ่งการพิชิตโรคอุบัติใหม่ รวมถึง โควิด-19 และมะเร็ง หนึ่งในนั้นคือ การศึกษาคุณสมบัติทางยา จากเลือด “ตัวเงินตัวทอง”

ตัวเงินตัวทอง

รศ.ดร.นายสัตวแพทย์จิตรกมล ธนศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีความพยายามที่จะวิจัยศึกษาคุณสมบัติทางยาจากเลือด “ตัวเงินตัวทอง” (Varanus salvator) เพื่อดูฤทธิ์การยับยั้งเซลล์มะเร็ง แบคทีเรีย และไวรัสก่อโรคอุบัติใหม่ รวมทั้ง COVID-19 ซึ่งหากบรรลุผลได้ตามเป้าหมาย จะกลายเป็นรายแรกของโลก

การศึกษาดังกล่าว เกิดจากสมมุติฐานที่ว่า ทำไม ตัวเงินตัวทอง ถึงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้จากการกินซากสิ่งมีชีวิต และแม้ในน้ำเน่าเสีย รศ.ดร.นายสัตวแพทย์จิตรกมล จึงเกิดความคิดที่จะเริ่มศึกษาถึงระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของสัตว์เลื้อยคลาน ซึ่งอยู่ในประเภทสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าว โดยขออนุญาต กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเลือดจาก ตัวเงินตัวทอง มาศึกษาทางโปรตีน (Proteomics) ในห้องปฏิบัติการ โดยใช้เลือดตัวอย่างเพียงเล็กน้อย ก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ในเบื้องต้น จากผลการศึกษา พบว่า มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ตลอดจนเชื้อแบคทีเรียบางชนิด รวมถึงอาจต่อยอดเพื่อศึกษาการยับยั้งเชื้อไวรัส ซึ่งรวมถึง โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ได้อีกด้วย หากสามารถพัฒนายาใหม่ขึ้นมาได้ ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาที่จะเพิ่มความหวังให้กับมวลมนุษยชาติได้

มหิดล1

แม้ว่าปัจจุบัน ตัวเงินตัวทอง กำลังใกล้สูญพันธุ์จากการถูกล่า จนได้รับการคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และล่าสุดกำลังมีการผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่จะทำให้  กลายเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ที่อนุญาตให้เพาะพันธุ์เชิงเศรษฐกิจ รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์จิตรกมล กล่าวว่า หากทำได้จะส่งผลดีต่อการวิจัยเพื่อพัฒนายาจากเลือดตัวเงินตัวทอง ต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากจะมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน ระหว่าง “ตัวเงินตัวทอง” ที่อยู่ในธรรมชาติ และ “ตัวเงินตัวทอง” ที่อยู่ในระบบฟาร์ม ซึ่งจะมีการดูแลที่ต่างวัตถุประสงค์กัน เพื่อให้สามารถทำวิจัยได้อย่างจริงจังในเรื่องดังกล่าว จนถึงปลายน้ำ หากอนาคตต้องใช้ประโยชน์จาก ตัวเงินตัวทอง การเพาะพันธุ์ในระบบฟาร์มจะตรงตามเป้าหมาย และเหมาะสมกว่ามาก

มหิดล

รศ.ดร.นายสัตวแพทย์จิตรกมล กล่าวว่า ก้าวต่อไป คือ การพิสูจน์ให้มั่นใจได้ว่า นอกจากสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็ง และแบคทีเรียบางชนิดแล้ว จะไม่ส่งผลข้างเคียงต่อเซลล์ปกติในร่างกายมนุษย์ ก่อนจะดำเนินการยื่นจดสิทธิบัตรให้แล้วเสร็จใ ภายในปลายปี 2564 นี้ เพื่อเดินหน้าศึกษาวิจัยต่อยอด เกี่ยวกับฤทธิ์ต้านไวรัส ที่ครอบคลุม 3 สายพันธุ์ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ โดยเริ่มจากไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และ โควิด-19

“ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ หรือวิชาชีพใดๆ ก็สามารถทำประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติได้ หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ของตน มุ่งผลเพื่อผู้อื่น สิ่งที่ได้ คือ ความสุขใจที่ได้ทำในสิ่งที่ตนรัก และมีความถนัด ซึ่งจะทำให้ทุกวันของเราได้มีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายต่อไป” รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์จิตรกมล ธนศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

ข้อมูลจาก: งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านข่าวเพิ่มเติม