COVID-19

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดข้อมูล ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’ ราคาไม่เกินเข็มละ 1,000 บาท


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดข้อมูล “วัคซีนซิโนฟาร์ม” ราคาเดียว เข็มละไม่เกิน 1,000 บาท

วันนี้ (28 พ.ค.) ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวช่วงหนึ่งระหว่างแถลงข่าวเรื่องบูรณาการความร่วมมือแนวทางการจัดสรรและนำเข้าวัคซีนโควิดทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วัคซีนโควิด

ศ.นพ.นิธิ กล่าวว่า วัคซีนดังกล่าว เป็นการจัดซื้อโดยงบประมาณของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ราคาจะขึ้นอยู่กับราคาที่ซื้อมา บวกกับต้นทุนในการจัดเก็บรักษาและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากกระบวนการขนส่ง เรทราคาไม่ได้มีความแตกต่างจากวัคซีนตัวอื่น

จากนี้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะสามารถดำเนินการนำเข้าและบริหารจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการกระจายวัคซีนให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจจะจัดซื้อพร้อมประกันวัคซีน ซึ่งจะมีการกำหนดราคาขายราคาเดียวกันทั่วประเทศต่อไป ซึ่งราคาขอให้มีการประเมินราคาก่อน

เมื่อถามว่าราคาเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณเท่าไร ศ.นพ.นิธิ กล่าวว่า ราคาเบื้องต้นไม่เกินเข็มละ 1,000 บาท รวมค่าประกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม