COVID-19

[อัพเดท]โควิดเชียงใหม่ วันนี้ 28 พ.ค. ผู้ติดเชื้อ 6 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต เริ่มฉีดวัคซีน 7 มิ.ย.


สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต เริ่มดีเดย์ฉีดวัคซีนได้พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนนี้

โควิดเชียงใหม่

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เปิดเผยว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,082 ราย ขณะนี้รักษาหายแล้ว 3,888 ราย คิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด มีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 170 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 83 ราย โรงพยาบาลรัฐ 75 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 12 ราย

แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 116 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 33 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 16 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) ลดลงเหลือ 5 ราย วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดผู้เสียชีวิตสะสมขณะนี้ยังคงอยู่ที่ 23 รายเท่าเดิม 

การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้สัมผัส เมื่อวานนี้ (27 พ.ค. 64) ได้ทำการตรวจหาเชื้อไปทั้งหมด 1,034 ราย พบผู้มีผลบวกลดลงเหลือร้อยละ 0.68 ซึ่งสอดคล้องกับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ลดลง ในด้านความเสี่ยงยังคงเป็นเช่นเดิม คือการสัมผัสในครอบครัวและสถานที่ทำงานยังคงเป็นปัจจัยหลักอยู่ ส่วนการติดเชื้อในชุมชนพบเพิ่มสูงขึ้น ล้วนมีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารร่วมกัน การสังสรรค์ ร่วมงานศพ

ส่วนการนำเข้าจากต่างจังหวัด ยังพบเพิ่มมากขึ้น ล้วนมาจากจังหวัดเสี่ยงสูงสุด ซึ่งเป็นที่มาของคำสั่งที่ 61/2564 ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำเชื้อเข้ามาระบาดในจังหวัดเหมือนที่ผ่านมา 

ยังไม่พบคลัสเตอร์ใหม่

ส่วนการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง เมื่อวานนี้มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกในแคมป์แรงงานต่างด้าว ตำบลแม่เหียะ 3 แห่ง จำนวน 91 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด และได้ลงตรวจที่บริษัทฤทธา ประเสริฐแลนด์ ตรวจไปทั้งหมด 204 ราย ซึ่งผลจะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบริษัทดังกล่าว ในการอำนวยความสะดวก จัดพนักงานเข้ามาตรวจคัดกรอง สำหรับการตรวจคัดกรองพนักงานขับรถ ที่ได้เดินทางไปส่งของต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ป่วยโควิดที่รักษาหายแล้ว สามารถใช้ใบรับรองแพทย์ได้ โดยไม่ต้องมาตรวจซ้ำทุก 7 วัน

ในส่วนของคลัสเตอร์ทั้ง 21 คลัสเตอร์ของจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ไม่พบคลัสเตอร์ใหม่ ขณะนี้ปลอดภัยแล้ว 7 คลัสเตอร์ และมีคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดอีก 2 คลัสเตอร์ โดยเฉพาะคลัสเตอร์บริษัทขนส่งที่อำเภอสารภี จากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมเป็น 16 ราย โดย 2 ราย เป็นพนักงานขับรถ 1 ราย และติดเชื้อต่อเนื่องในครอบครัวอีก 1 ราย อีกหนึ่งคลัสเตอร์คือ ตำบลสันนาเม็ง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย เป็นการติดเชื้อต่อเนื่องกันมาเป็นวงรอบที่ 4 ซึ่งติดจากการไปรับประทานอาหารร่วมกัน 

ดร.ทรงยศ แจ้งข่าวถึงการปิดให้บริการตรวจคัดกรอง ที่โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติฯ เชียงใหม่ จะปิดให้บริการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (29 พ.ค. 2564)  เพื่อจะปรับเป็นหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ต่อไป จึงขอแจ้งให้ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง รวมถึงพนักงานขับรถขนส่งอาหารไปยังจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ให้ไปรับการตรวจได้ที่ ศูนย์วัณโรค เขต 10 ถนนศรีดอนไชย ทุกวันในเวลาราชการ เว้นวันหยุด และตรวจได้ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดทั้งรัฐและเอกชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  

เริ่มฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 7 มิ.ย.

สำหรับยอดการจองฉีดวัคซีนของคนเชียงใหม่ ขณะนี้มียอดจองแล้วกว่า 180,000 ราย โดยในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 จะได้เริ่มฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ให้กับประชาชนกลุ่มแรก และขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ ร่วมใจกัน “ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อเชียงใหม่”

ด้าน นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของคนไทยที่ต้องมีภูมิคุ้มกัน และต้องมีการฉีดวัคซีนทั้งประเทศให้ได้เกินร้อยละ 70 

โดยทางอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และทีม อสม. ได้เร่งรณรงค์ โดยมีการออกสำรวจความต้องการของพี่น้องประชาชนในกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะสามารถฉีดวัคซีนได้ ซึ่งในการรณรงค์มีทั้งการเคาะประตูบ้าน การประชุมชี้แจงกลุ่มย่อย การประกาศเสียงตามสาย โดยยอดการลงทะเบียน เพื่อแสดงความจำนงฉีดวัคซีน ทางจังหวัดเชียงใหม่จะได้นำไปขอรับจำนวนวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข และจะมีการกระจายวัคซีนไปยังแต่ละอำเภอ โดยจะนัดหมายพี่น้องที่ลงทะเบียนจองมารับการฉีดวัคซีนต่อไป

 ดังนั้น จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือในการรณรงค์ฉีดวัคซีน และร่วมกันลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันให้ครบทุกคน เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่มีภูมิคุ้มกันหมู่ และกลับสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม: