COVID-19

สธ.โต้ข่าววุ่น โควิดพันธุ์ใหม่ อย่าเรียก ‘สายพันธุ์ไทย’ ต้องใช้ ‘สายพันธุ์อียิปต์’


สธ. โต้ข่าวไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ C.36.3 Variant ควรเรียกสายพันธุ์อียิปต์ ไม่ใช่สายพันธุ์ไทย เพราะต้นตอมาจาก นักท่องเที่ยวจากอียิปต์ เข้าสถานกักกันในไทย

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยถึงกรณีข่าวการพบเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ C.36.3 Variant ในประเทศไทย โดยถูกระบุชื่อในตารางสายพันธุ์ไวรัส ว่า Thailand ex Egypt นั้น ขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำลังตรวจสอบข้อมูลว่า สายพันธุ์ดังกล่าว เป็นการถอดรหัสพันธุกรรม มาจากห้องปฏิบัติการใด

cell virusโควิดใน ม ๒๑๐๕๒๘

อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นทราบข้อมูลว่า เป็นนักท่องเที่ยวมาจากประเทศอียิปต์ โดยเข้าสถานกักกันโรคในประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยตรวจพบเชื้อไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าว

ดังนั้น โดยหลักแล้ว หากต้นตอมาจากอียิปต์ ก็ไม่ควรเรียก สายพันธุ์ไทย ก็เหมือนกับที่ประเทศญี่ปุ่นพบสายพันธุ์บราซิล ตามการรายงานในตารางเขียนว่า Japan ex Brazil ก็เรียกว่าสายพันธุ์บราซิล เบื้องต้นจึงควรจะเรียกว่า สายพันธุ์อียิปต์

ด้าน นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากกรณีที่สื่อประเทศอังกฤษรายงานข่าวเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 พบเชื้อโควิดกลายพันธุ์ชนิดใหม่ สายพันธุ์ C.36.3 ที่มาจากประเทศไทยในอังกฤษ อยู่ในกลุ่มสายพันธุ์ที่ต้องให้ความสนใจ (VUI) นั้น

ข้อมูลจากการสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา รายงานพบการติดเชื้อในชาย อายุ 33 ปี สัญชาติอียิปต์ อาชีพผู้ช่วยนักบิน มีประวัติ อาศัยอยู่ที่ประเทศอียิปต์ วันที่ 25 มกราคม 2564 เดินทางไปฮ่องกงและเดินทางไปกรุงเทพ ฯ โดย Egypt Airline เดินทางถึงกรุงเทพฯ วันที่ 26 มกราคม 2564 และเข้ากักตัวที่ ASQ โรงแรมโนโวเทล สมุทรปราการ เก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 วันที่ 29 มกราคม 2564 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่งตรวจห้องปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดสมุทรปราการ

จากการส่งตรวจสายพันธุ์พบว่า เป็นสายพันธุ์ B.1.1.1 ปัจจุบันคือ C.36.3 ผลการตรวจก่อนออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่พบเชื้อบิน และกลับประเทศอียิปต์ทันที และไม่พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้รายอื่นเพิ่ม จากผู้ป่วยรายนี้ในประเทศไทยแต่อย่างใด

ดังนั้น กรณีที่อังกฤษรายงานสายพันธุ์ C.36.3 Variant ถูกระบุชื่อในตารางสายพันธุ์ไวรัส ว่า Thailand ex Egypt ตามหลักการจึงไม่ควรเรียก สายพันธุ์ไทย เพราะเป็นผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านข่าวเพิ่มเติม