COVID-19

โควิด ‘นครสวรรค์’ ดับเพิ่ม 1 ราย ป่วยเพิ่ม 1 ราย สั่งเรียนออนไลน์สกัดโควิด


นครสวรรค์ โควิด เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 1 ราย ผู้ว่าฯ ประชุมแจงจองฉีดวัคซีน เปิดเรียน 1 มิถุนายน เฉพาะเรียนออนแอร์-ออนไลน์

นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า วันนี้ (27 พฤษภาคม 2564) จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นรายที่ โดยเป็นเพศหญิงมีอายุ 82 ปี โรคที่เป็นความเสี่ยง คือ โรคไขมันในเลือกสูง โรคสมองเสื่อม สูงอายุ ประวัติการสัมผัสโรค ข้อมูลเบื้องต้น ผู้เสียชีวิตสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้าซึ่งเป็นสามี มีไทม์ไลน์ ดังนี้

โควิด นครสวรรค์

  • 6 พฤษภาคม 2564 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยอาการไอ ไม่มีไข้
  • 12 พฤษภาคม 2564 แพทย์ผู้รักษาให้ใส่เครื่องช่วยหายใจ (ETT) แต่ญาติปฏิเสธ จึงใส่หน้ากากออกซิเจนแบบมีถุงลม (On mask c bag)
  • 13 พฤษภาคม 2564 ปรับยาตามแผนการรักษาของแพทย์
  • 26 พฤษภาคม 2564 ผู้ป่วยไม่ตอบสนองตอบต่อการรักษา และต่อมาผู้ป่วยได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ เวลา 23.35 น.

ด้าน นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานจัดประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ และพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีการนำเสนอแนวท่างการดำเนินงานตรวจแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ได้แก่

นครสวรรค์1

  • การลงทะเบียนการขอรับวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
  • การจองในระบบหมอพร้อม สำหรับผู้ที่ยังมีชื่ออยู่ในระบบ ยังคงยืนยันสิทธิ์ตามนั้น
  • การจองวัคซีนในปัจจุบันให้จองผ่าน อสม. หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล โรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และโรงพยาบาลเอกชนที่ร่วมเป็นหน่วยฉีด
  • การเปิดเรียนของสถานศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ที่จะมีการเปิดเรียนในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติให้เปิดเรียนได้ในส่วนเฉพาะที่เป็นการศึกษาแบบออนไลน์ และออนแอร์เท่านั้น ยังไม่ให้มีการเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นครสวรรค์

อ่านข่าวเพิ่มเติม