ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘ศิริราช’ เปิดผลวิจัยประสิทธิภาพ ‘แอสตร้าเซนเนก้า-ซิโนแวค’ ภูมิขึ้น 100%

‘ศิริราช’ เปิดผลวิจัยประสิทธิภาพ วัคซีน ‘แอสตร้าเซนเนก้า-ซิโนแวค’ พบ ป้องกันโควิดได้ดี

ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Siriraj Institute of Clinical Research) รายงานผลโครงการวิจัย การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและความปลอดภัย หลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ในบุคลากรทางการแพทย์ ภายในโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัยเบื้องต้นระบุว่า หลังฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 เป็นเวลา 3-4 สัปดาห์ พบว่าอาสาสมัครทุกคน มีภูมิคุ้มกันสูง เทียบเท่ากับผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 หลังฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 พบว่า 75% ของกลุ่มมีภูมิคุ้มกันที่สูง เทียบเท่ากับผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19

หลังฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 2 พบว่าทุกคน (100%) มีภูมิคุ้มกันในระดับสูง เทียบเท่ากับผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 แสดงให้เห็นว่า หลังฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา เข็มที่ 1 และฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 2  ภูมิคุ้มกันสูงเทียบเท่าผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 แปลผลได้ว่า วัคซีนทั้งสองตัวนี้ น่าจะป้องกันโรคโควิด-19 ได้ดี

นอกจากนี้ ผลการวิจัย ยังระบุอีกว่า 75% ของอาสาสมัครที่ได้รับการฉีดวัคซีน จะมีอาการไม่พึงประสงค์ โดยมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย มีไข้ ปวดศีรษะ อาการดังกล่าวสามารถหายเองได้

กลุ่มที่ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า พบอาการไม่พึงประสงค์ค่อนข้างมากกว่ากลุ่มที่ฉีดซิโนแวค โดยเฉพาะคนอายุน้อยกว่า 30 ปี โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการตรวจผลของภูมิต่อสายพันธุ์ต่าง ๆ เช่น สายพันธุ์อังกฤษ แอฟริกา และอินเดีย ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยจะแจ้งผลการวิจัยในลำดับถัดไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม