COVID-19

ดีเดย์ 1 มิ.ย. เปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อผู้พิการ ‘บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร’

เปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อผู้พิการ “บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” 1 มิถุนายนนี้ ขนาด 224 เตียง ชูโมเดลระดับภูมิภาค ดูแลผู้พิการที่ป่วยจากโควิดอาการน้อย

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (26 พฤษภาคม 2564) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อม การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เพื่อคนพิการ โดยจะเปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยพิการ อายุ 15-65 ปี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

รพ.สนาม ผู้พิการ

สำหรับ โรงพยาบาลสนาม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เพื่อคนพิการ เป็นการบูรณาการการทำงาน 3 กระทรวงหลัก ได้แก่ ก.สาธารณสุข ก.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และก.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และถือเป็นโมเดลระดับภูมิภาค ในการดูแลผู้พิการที่ป่วยด้วยโรคไวรัสโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่มาก สามารถรองรับผู้ป่วยพิการได้จำนวน 224 เตียง

นอกจากนี้ ยังมีการใช้นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยระหว่างการรักษาตัว อาทิ รถเข็นบังคับระยะไกล ส่งของให้ผู้ป่วยโควิด-19 เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีซี เพื่อลดการแพร่เชื้อ ระบบTTRS (เครื่องช่วยสื่อสารสำหรับคนหูหนวก) เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ เป็นต้น

รพ.สนามผู้พิการ

ทั้งนี้ ผู้พิการที่ติดเชื้อโควิด-19 สามารถติดต่อรับการดูแลได้หลายช่องทาง กล่าวคือ ผ่านสายด่วนสาธารณสุข 1668 ศูนย์บริการช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 และสายด่วนคนพิการ 1479 รวมถึงแอปพลิเคชั่น TTRS กรณีคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย

พร้อมกันนี้ นายจุรินทร์ฯ ได้เน้นย้ำถึงความตั้งใจของรัฐบาล ที่จะดูแลกลุ่มคนเปราะบางให้ดีที่สุด และทุกส่วนราชการ ได้ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งผู้พิการเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมาย โดยภายใต้สถานการณ์โควิด-19 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เห็นชอบมาตรการ อาทิ การขยายเวลาบัตรผู้พิการที่บัตรหมดอายุ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์สวัสดิการต่างๆ การขยายเวลาพักหนี้กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การขยายเวลายื่นเรื่องขอกู้ฉุกเฉิน ปลอดดอกเบี้ย ปลอดคนค้ำ จากกองทุนฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเวลาของความยากลำบากนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo