ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘กทม.’ ติวเข้ม 409 แคมป์แรงงาน ย้ำกฎเหล็ก สกัด ‘โควิด’ ระบาด

“กทม.” ประชุมร่วมสถานประกอบการ ในพื้นที่ ขอความร่วมมือ ปฏิบัติตามมาตรารควบคุม “พื้นที่ก่อสร้าง” อย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องการควบคุมคนงานในไซต์ก่อสร้าง และการเคลื่อนย้ายแรงงาน ในความพยายามที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ 

วันนี้ (25 พ.ค.) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมสถานประกอบการในพื้นที่กทม. เพื่อขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมในพื้นที่ก่อสร้าง ที่กรุงเทพมหานคร ประกาศอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย มาตรการสำหรับการควบคุมคนงานในที่พัก ไซต์งานก่อสร้าง และการเคลื่อนย้ายคนงาน

นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังขอความร่วมมือให้ร่วมกันเผยแพร่มาตรการ ที่ประกาศให้แรงงาน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง

189066392 2513955228748772 2104471454541961158 n

ขณะที่ นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีแคมป์คนงานก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 409 แห่ง มีแรงงานต่างด้าวกว่า 62,000 คน โดยแคมป์ส่วนใหญ่ อยู่ในพื้นที่เขตบางเขน ห้วยขวาง และลาดพร้าว

ปัจจุบันพบว่า มีการระบาดในพื้นที่แคมป์คนงานก่อสร้างเป็นจำนวนมาก กรุงเทพมหานครจึงได้ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้เจ้าของสถานประกอบการ และผู้ดูแลแคมป์คนงาน ได้นำไปปฏิบัติ

191207663 332072408411090 8915501644720788748 n

สำหรับแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อในแคมป์คนงานขณะนี้ ประกอบด้วย

  • กรณีพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่สถานพยาบาลได้

จะดำเนินการจัดตั้งแคมป์แยกกักตัว (camp isolation) เพื่อใช้พื้นที่แคมป์คนงานเป็นโรงพยาบาลสนามให้การรักษาผู้ติดเชื้อ และแยกผู้ไม่ติดเชื้อออกจากพื้นที่

  • กรณีพบผู้ติดเชื้อน้อย

จะดำเนินการจัดตั้งแคมป์กักตัว (camp quarantine) นำผู้ติดเชื้อเข้าสู่การรักษาและให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดให้พักอาศัยในแคมป์ เปลี่ยนพื้นที่ให้เป็น camp quarantine

190147990 3515195405246722 222880963938875420 n

อย่างไรก็ตามหากพบผู้ติดเชื้อในแคมป์ ให้ผู้ประกอบการรีบประสานแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ให้ทราบโดยเร่งด่วน รวมทั้งให้ดูแลสวัสดิการ การอยู่อาศัย อาหาร และสวัสดิการการรักษาพยาบาลสำหรับคนงาน อาทิ ประกันสังคม เพื่อให้คนงานที่ติดเชื้อ ได้เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์

ที่ผ่านมา ยังพบว่า การติดเชื้อของคนงาน เกิดจากการใช้พื้นที่สาธารณะ และเกิดจากการดื่มน้ำร่วมกัน ขอให้จัดหากระบอกน้ำติดชื่อคนงาน เพื่อให้คนงานได้ใช้แยกกันเป็นส่วนตัว รวมทั้งหมั่นทำความสะอาด พื้นที่สาธารณะเป็นประจำสม่ำเสมอ

ทางด้านนายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักการโยธา มีโครงการก่อสร้าง ที่อยู่ในความดูแลรวมจำนวนทั้งสิ้น 737 โครงการ และมีจำนวน 602 โครงการ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

สำหรับในวันนี้ เป็นการเชิญผู้ประกอบการ เจ้าของแคมป์ขนาดใหญ่ จำนวน 140 โครงการเข้าร่วมประชุม เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามและสำนักการโยธาจะติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่กทม.กำหนดต่อไป

190499990 3515195418580054 4855104427529155446 n

อ่านข่าวเพิ่มเติม