ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สายพันธุ์อินเดีย ‘น่าห่วงกังวล’ หมอธีระวัฒน์ เปิดวิธีการตรวจด้วยพีซีอาร์ กับไวรัสกลายพันธุ์

หมอธีระวัฒน์ โพสต์รัว สายพันธุ์อินเดีย ไวรัสกลายพันธุ์ที่น่า เป็นห่วงกังวล กับการตรวจด้วยวิธีพีซีอาร์ ย้ำฉีดวัคซีนได้เร็ว ยิ่งช่วยสกัดการแพร่ระบาดได้ไว

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะ​แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ถึงการตรวจหาเชื้อด้วยกระบวนการพีซีอาร์ กับการกลายพันธุ์ของไวรัส ยอมรับ สายพันธุ์อินเดีย น่ากังวล ไทยต้องเร่งฉีดวัคซีนให้เร็ว ให้มากที่สุด โดยระบุว่า

สายพันธุ์อินเดีย

“ว่าด้วยกุญแจและแม่กุญแจ

การตรวจด้วยกระบวนการพีซีอาร์ เปรียบเสมือนจะมีลูกกุญแจ 3 ดอก ไขแม่กุญแจ 3 ลูก ไขไม่ออกดอกหนึ่ง เริ่มสงสัยว่าใช่ มั้ยใช่ ทำใหม่อีก หรือ ไขดอกที่เป็นโคโรน่า รวม แต่ดอกโควิดไขไม่ออก เลยสรุปว่าไม่ใช่ และยังขึ้นกับคุณภาพการได้การเก็บตัวอย่าง การขนนำส่ง

การที่ไวร้ส มีการผันแปร แม่กุญแจไปเรื่อย ๆ และเป็นสิ่งที่ต้องติดตามประเมินตลอดเวลา โดยที่กลายเป็น ที่ตั้งกลุ่มใหม่ (lineage/assemblage) จนมีหน้าตาสัญญลักษณ์เฉพาะตัว เป็นวาเรียนท์ (variant)

ซึ่งถ้าวาเรียนท์เริ่มเผยต้ว ก็มีการติดตามความสามารถในการแพร่กระจาย จากโครงสร้างที่จำลองขึ้น จากการทดสอบในหลอดทดลองว่าเก่งขี้นหรือไม่ และติดตามสถานการณ์ในมนุษย์ ในพื้นที่ ที่ทราบขีดความสามารถในการควบคุมวินัยได้แค่ไหน อย่างไร และจัดอันดับ เป็น

  • วาเรียนท์ที่ให้ความสนใจ (variant of interest)
  • วาเรียนท์ที่ต้องใส่ใจ กังวล (Variant of concern/VOC)

วาเรียนท์ อินเดีย องค์การอนาม้ยโลกจัดเป็น ที่ทั่วโลกต้องใส่ใจกังวล (global concern) และวาเรียนท์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบสูง (high consequence) มีผลต่อการที่วัคซีนย่ำแย่ หรือการรักษามีปัญหา ดื้อยา หรือเกิดโรครุนแรงขึ้น”

ก่อนหน้านี้ หมอธีระวัฒน์ ยังโพสต์ถึงสายพันธุ์อินเดีย ดังนี้

“วาเรียนท์ หรือสายพันธุ์อินเดีย องค์การอนามัยโลก ยกเป็น สายที่โลกต้องระมัดระวัง น่ากังวล

อังกฤษจับตามอง การครองสัดส่วนสูงขึ้น

จากโครงสร้าง ที่จับได้แน่น ติดได้ง่าย หลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ดี และประกอบกับข้อมูลทางหลอดทดลอง และระบาดวิทยา เป็นที่มาของการที่ต้องให้ความสำคัญ

วัคซีนที่เรามีขณะนี้ จะอย่างไร ไม่ต้องกังวลว่าคุมได้ดีเท่าใด เพราะมีเท่านี้

ฉีดให้เร็ว ให้มากที่สุด และหยุดคนติดเชื้อให้เร็วที่สุด จากการตรวจคัดกรองที่เร็ว แม่น และแยกตัวทันที ทุกคนต้องมีวินัยสูงสุด แม้ฉีดแล้วก็ตาม

เท่านี้ ถึงจะบอกได้เต็มที่ว่าไม่น่ากังวล”

อ่านข่าวเพิ่มเติม